10.07.18 AKT Nyheder

Faglig voldgift om betaling for transporttid til kursus

For nylig skulle der have været forhandlet en faglig voldgift om betaling for transporttid til kursus, når chauffører deltager i pålagt uddannelse efter Lands og Tillægsoverenskomstens § 24.

Under sagen anførte forbundet, at chaufførerne skal aflønnes under transporttiden til kursusstedet. AKT anførte derimod, at chaufførerne i denne situation skal aflønnes efter overenskomsternes bilag 2. Det vil sige, at en fastansat chauffør i fast turnus skal aflønnes med sædvanlig løn inkl. fast påregnelige tillæg i henhold til vagtplan.

Sagen blev trukket af forbundet forud for forhandlingen. Derfor er udgangspunktet fortsat, at chaufførerne i denne situation skal aflønnes efter bilag 2, og at der ikke skal betales løn for transporttiden til kursusstedet.

Kontakt sekretariatet, hvis I får spørgsmål om aflønningen af chauffører i forbindelse med deltagelse i kurser.