11.03.19 AKT Nyheder

Ændrede regler for togbuskørsel fra 1. januar 2019

Ved overenskomstfornyelsen i 2017 blev der aftalt ændrede regler for togbuskørsel med virkning fra 1. januar 2019.

Ændringen betyder, at togbuskørsel med en uafbrudt varighed på op til 3 døgn er omfattet af Turistoverenskomsten, mens togbuskørsel med en uafbrudt varighed over 3 døgn fremadrettet er omfattet af Lands- og Tillægsoverenskomsten for rutebilkørsel.

Hvis din virksomhed hidtil har udført togbuskørsel efter reglerne i Lands- og Tillægsoverenskomsten for rutebilkørsel, kan du fortsætte som hidtil.

Hvis din virksomhed hidtil har udført togbuskørsel efter reglerne i Turistoverenskomsten, vil ændringen have betydning for, hvordan kørslen skal tilrettelægges og aflønnes. Vær dog opmærksom på, at Turistoverenskomstens regler om skiftende kørsel fortsat kan anvendes. I forhold til arbejdstidsreglerne i Lands- og Tillægsoverenskomsten for rutebilkørsel er det endvidere væsentligt at være opmærksom på, at disse i vidt omfang kan fraviges ved lokalaftale og dermed tilpasses kørslens karakter.

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål til ændringen.