26.06.19 AKT Nyheder

Ny aftale om fjernrute fra 1. juli 2019

Med virkning fra den 1. juli 2019 bliver aftalen om fjernrute fra sidste år opdateret på enkelte punkter.

Den væsentligste ændring er, at det præciseres i aftalen, at døgnbetaling fremadrettet ikke kan anvendes ved udførsel af fjernrutekørsel. Den eneste undtagelse herfra er, såfremt fjernrutekørslen udføres i forbindelse med anden kørsel omfattet af Turistoverenskomsten, og der er mere end 24 timer imellem afgang fra hjemstedet og tilbagekomst hertil.

Herudover er det aftalt, at chaufførerne skal honoreres efter reglerne i AKT-Landsoverenskomstens § 12, såfremt der sker overnatning i forbindelse med fjernrutekørsel.

Aftalen træder i kraft den 1. juli 2019. Der er mellem organisationerne enighed om, at såfremt aftalen kræver ændringer af chaufførernes forhold, skal I varsle ændringerne senest 1. juli 2019 til ikrafttræden ved førstkommende lønperiode.