06.04.20 AKT Nyheder

Aftaler forlænges til 30. april

Den 16. marts indgik DI/AKT og 3F en aftale, som gør det muligt at hjemsende medarbejdere uden løn, når der ikke er arbejde at udføre på grund af den aktuelle coronakrise. Aftalen var sat til at gælde til den 13. april 2020, men nu har parterne aftalt at forlænge aftalen frem til den 30. april 2020.

Samtidig er Aftale om arbejdstilrettelæggelse og aflønning ved driftsnedskæringer blevet forlænget til den 30. april 2020. Vær opmærksom på, at aftalen retter sig mod den situation, hvor der indføres eller fortsat er driftsnedskæringer eller omlægninger som følge af COVID-19.

Mange virksomheder er ramt af den aktuelle krise, og med en forlængelse af aftalerne til den 30. april 2020 har organisationerne sikret, at flere medarbejdere bevarer en tilknytning til virksomhederne - frem for at blive opsagt.

Læs Aftale om arbejdstilrettelæggelse og aflønning ved driftsnedskæringer her

Læs Aftale om forlængelse af Aftale om arbejdstilrettelæggelse og aflønning ved driftsnedskæringer her

Læs organisationsaftalen her