Foto: Colourbox
24.09.20 AKT Nyheder

Aftale om hjemsendelse uden løn er udløbet den 29. august 2020

DI/AKT og 3F indgik den 16. marts 2020 en hjemsendelsesaftale, som gjorde det muligt frem til den 13. april 2020 at hjemsende medarbejdere uden løn, når der ikke var arbejde at udføre på grund af den aktuelle coronakrise. Aftalen blev siden forlænget over flere gange, men nu er aftalen endeligt ophørt den 29. august 2020 sammen med lønkompensationsordningen.

Hvad betyder udløbet af hjemsendelsesaftalen

Udløbet af hjemsendelsesaftalen betyder, at medarbejderen skal tilbydes beskæftigelse igen eller opsiges. Medarbejderne kan ikke længere være hjemsendte i henhold til aftalen og derfor bør virksomheden tage stilling til, om medarbejderne skal opsiges.

Hjemsendelsesaftalen omtaler ikke, hvilke konsekvenser det har, hvis medarbejderen ikke genoptager arbejdet eller opsiges i umiddelbar tilknytning til ophør af hjemsendelsesaftalen. DI anbefaler, at virksomheden hurtigst muligt tager stilling til, om medarbejderne skal tilbydes beskæftigelse eller opsiges.  

Virksomheder, der har hjemsendt medarbejdere med baggrund i aftalen, og som fortsat ikke kan tilbyde medarbejderne genoptagelse af arbejdet, bør kontakte DI for konkret rådgivning.

Varsling af medarbejderne ned i tid

Kan en virksomhed ikke beskæftige medarbejderne på fuld tid, kan den varsle medarbejderne ned i tid, hvis det er sagligt begrundet i virksomhedens drift. Det vil det som udgangspunkt være, hvis ændringerne er driftsmæssigt begrundet.

At varsle medarbejderne ned i tid er en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, som kun kan gennemføres med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel.

Hvis en medarbejder ikke ønsker at acceptere at blive varslet ned i tid, kan medarbejderen vælge at betragte sig som opsagt af virksomheden. Hvis medarbejderen vælger at betragte sig som opsagt i stedet for at acceptere at gå ned i tid, vil det have samme konsekvenser som ved en opsigelse fra virksomheden.

Hvis medarbejderen ikke mener, at varslingen om at gå ned i tid er sagligt begrundet, kan medarbejderen rejse et krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Der henvises til DI’s FAQ ”I dybden med ændring af ansættelsesvilkår” 

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved en opsigelse i forlængelse af ophør af hjemsendelse, har medarbejderne ret til fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med overenskomstens almindelige regler, jf. AKT-Lands- og Tillægsoverenskomstens § 28.

G-dage

Medarbejderen har krav på betaling af G-dage i overensstemmelse med de almindelige regler ved en opsigelse.

Hvis medarbejderen afskediges som følge af force majeure skal der ikke betales G-dage. Der skal meget til, for at der foreligger force majeure. Derfor anbefaler vi, at du kontakter DI, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der foreligger force majeure.

Der henvises til DI’s FAQ ”I dybden med G-dage” 

Skabeloner

Opsigelse af hjemsendt medarbejder (COVID-19)

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start