Foto: Colourbox
04.01.21 AKT Nyheder

Aftale om arbejdsfordeling op til 80 pct. af arbejdstiden for AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten

DI har indgået en aftale med 3F Transport, som supplerer den midlertidige ordning om arbejdsfordeling, som blev indgået af regeringen og arbejdsmarkedets parter. Den nye aftale betyder, at arbejdstiden fra den 1. januar 2021 kan nedsættes med 80 pct. Aftalen gælder for AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten.

Siden september 2020 har det været muligt for virksomheder at anvende en midlertidig ordning om arbejdsfordeling via trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Ordningen indebærer, at virksomhederne kan nedsætte arbejdstiden op til 50 pct. Herved nedbringer virksomheden lønomkostningerne, og medarbejderne kan modtage dagpenge, når de er sendt hjem.

Den midlertidige ordning om arbejdsfordeling kunne oprindeligt anvendes i op til fire måneder og skulle være iværksat senest 31. december 2020. Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlængede aftalen om midlertidig arbejdsfordeling den 26. november 2020, så ordningen nu løber i hele 2021 og er gjort mere fleksibel.

Efter trepartsaftalen har overenskomstparterne mulighed for at aftale yderligere reduktion i op til 80 pct. fra den 1. januar 2021. Det er denne aftale med 3F Transport, der nu er gennemført for AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten.

Aftale om arbejdsfordeling op til 80 pct. af arbejdstiden for AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten

Hent

Relateret indhold