Foto: Colourbox
30.11.21 AKT Nyheder

Sådan gør I, hvis chauffører skal undtages fra brug af mundbind eller visir

Med virkning fra den 29. november 2021 blev reglerne om mundbind mv. i den kollektive trafik genindført. Sekretariatet har fået flere spørgsmål om, hvordan virksomheder kan håndtere reglerne i praksis.

Muligheden for at medarbejderne i den kollektive trafik kan være undtaget fra kravet om mundbind eller visir inden i bussen, har udløst en række spørgsmål om, hvordan dette kan håndteres i praksis

Frivillighed eller pålæg om coronapas

I kan efter vores vurdering vælge mellem to forskellige metoder, hvis I vil give chaufførerne mulighed for at være undtaget fra kravet om mundbind eller visir i bussen.

Først og fremmest kan I vælge at give chaufførerne pålæg om, at de skal have coronapas efter loven om coronapas.

Hvis denne mulighed anvendes, vil I som udgangspunkt være forpligtet til at betale for den tid, der medgår til eventuelle tests, som er nødvendige for at chauffører, der ikke er vaccinerede, har et coronapas.

Læs om disse regler her: Lov om coronapas og test vedtaget - træder i kraft fredag - DI (danskindustri.dk)

Alternativt kan I også lade chaufførerne selv vælge, om de vil bære mundbind eller visir i bussen, eller om de på baggrund af deres coronapas vil benytte sig af muligheden for at være undtaget fra kravene om mundbind eller visir i bussen.

I denne situation, hvor chaufføren selv vælger at bruge sit coronapas til at være undtaget fra kravet om mundbind, vil chaufføren ikke blive kompenseret for eventuelle test, da dette er et frivilligt tilbud.

Vi har udarbejdet et informationsbrev til chauffører, som I kan anvende overfor chaufførerne i denne situation. 

Vær opmærksom på, at undtagelsen fra at bruge mundbind og visir ved forevisning af coronapas kun gælder for arbejdet i bussen. Chaufførerne skal følge de almindelige regler for anvendelse af værnemidler uden for bussen, eksempelvis på perron.

Husk høring og orientering af medarbejderne

Inden I iværksætter en af de to modeller, skal I huske at høre samarbejdsudvalget forud for orientering af medarbejderne. I skal også underrette de berørte chauffører via fremsendelse af et informationsbrev. Dette skal blot fremsendes på den måde, som I vanligt kommunikerer med dem på.

Skabeloner

Information om fremvisning af gyldigt coronapas i stedet for brug af mundbind eller visir

Download

Relateret indhold