Foto: Colourbox
20.12.21 AKT Nyheder

Ny fjernruteaftale fra 1. januar 2022

3F Transport og DI har indgået ny fjernruteaftale, der gælder fra den 1. januar 2022.

Den nye fjernruteaftale er baseret på de samme principper som den eksisterende aftale. Med aftalen er det muligt at vælge at køre fjernrutekørsel på Turistoverenskomsten mod betaling af et tillæg på 30 kr. pr. time, hvor der udføres fjernbuskørsel.

Hvis en chauffører er garanteret mindst 37 timer om ugen, giver aftalen mulighed for, at arbejdstiden kan placeres på mindre end 5 arbejdsdage, og at der kan være maksimalt 10 normaltimer pr. dag. Hvis chaufføren i denne situation også udfører anden kørsel omfattet af Turistoverenskomsten, er det med aftalen præciseret, at der alene skal betales tillæg efter aftalen, når der udføres fjernrutekørsel.

Med aftalen er det også blevet muligt at indlægge et pausefradrag på 60 minutter uanset vagtens længde.

Overenskomstparterne har ved indgåelsen af aftalen samtidig aftalt at evaluere aftalen i december 2022

Protokollat om fjernrutekørsel

Download

Relateret indhold