Foto: Colourbox
08.03.21 AKT Nyheder

Ny lavere sats for pensionskompensationstillægget pr. 1. marts 2021

Pensionskompensationstillægget i AKT-tillægsoverenskomstens § 9 stk. 1 bliver reguleret pr. 1. marts 2021.

Pensionskompensationstillægget i AKT-Tillægsoverenskomstens § 9, stk. 1 skal sikre, at det er omkostningsneutralt, om medarbejderne er omfattet af pensionsordningen i litra a (8+4-ordningen) eller litra b (13,2-ordningen).

De satser, der gælder i resten af denne overenskomstperiode, er:

Pr. 1. marts 2021                     6,10 kr. pr. time

Pr. 1. marts 2022                     6,07 kr. pr. time

Tillægget betales som hidtil for maksimalt 37 timer pr. uge.

Tag fat i sekretariatet, hvis I har spørgsmål til dette.

Relateret indhold