Foto: Colourbox
08.11.22 AKT Nyheder

Jul og nytår 2022 – AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten

Få styr på, hvilke regler der gælder for frihed og betaling i jule- og nytårsperioden på AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten.

Hvilke dage gælder der noget særligt?

I AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten gælder ingen særlige overenskomstmæssige regler for den 24. og den 31. december, og dagene skal derfor håndteres som almindelige arbejdsdage, medmindre andet er aftalt på virksomheden.

I år falder den 25. december 2022 og den 1. januar 2023 på en søndag, og derfor er disse helligdage i år ikke søgnehelligdage efter AKT Lands- og Tillægsoverenskomstens § 15. Der er dog ret til søn – og helligdagstillæg ved arbejde de pågældende dage.

Hvordan søgnehelligdage håndteres efter AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten afhænger af, om chaufføren er ugelønnet chauffør på fuld tid, eller om chaufføren er timelønnet reservechauffør eller deltidsansat.

Reglerne i AKT Landsoverenskomsten

Ugelønnede chauffører på fuld tid

Den 26. december 2022 er en søgnehelligdag og ugelønnede chauffører, der arbejder denne dag, skal have en erstatningsfridag svarende til det antal timer chaufføren har arbejdet den pågældende dag, jf. AKT Landsoverenskomstens § 15, stk. 1. Herudover skal chaufføren have søn – og helligdagstillæg på 35,23 kr. pr. effektive arbejdstime, jf. AKT Landsoverenskomstens § 7, stk. 1, litra b. Søn- og helligdagstillæg skal ligeledes betales ved arbejde på den 25. december 2022 samt den 1. januar 2023.

Hvis chaufførens normale fridag falder den 26. december 2022, skal chaufføren have en kompensationsfridag svarende til gennemsnittet af en dags timeantal i arbejdsplanen. Hvis en chauffør arbejder fast 37 timer i en 5 dages arbejdsuge, udgør en kompensationsfridag 7,4 timer.

Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte

Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte opsparer 3,5 pct. af den ferieberettigede løn til betaling for søgnehelligdage. Hvis chaufføren arbejder på en søgnehelligdag, skal der udover almindelig timeløn og SH-godtgørelse betales søn – og helligdagstillæg på 35,23 kr. pr. effektive arbejdstime, jf. AKT Landsoverenskomstens § 15, stk. 3 og § 7, stk. 1, litra b. Søn- og Helligdagstillæg skal ligeledes betales ved arbejde på den 25. december 2022 samt den 1. januar 2023.

Hvis en chauffør ikke arbejder på en søgnehelligdag, men plejer at arbejde, udbetales et acontobeløb for hver søgnehelligdag chaufføren har fri. Acontobeløbet udgør hvad der svarer til en almindelig dagsløn, dog således, at der aldrig kan udbetales mere end, der står på SH-kontoen.

Reglerne i AKT Tillægsoverenskomsten

Ugelønnede chauffører på fuld tid

Den 26. december 2022 er en søgnehelligdag og ugelønnede chauffører, der arbejder denne dag, skal have en erstatningsfridag svarende til det antal timer chaufføren har arbejdet den pågældende dag, jf. AKT Tillægsoverenskomstens § 15, stk. 1. Der skal herudover betales almindelig weekendtillæg med 27,75 kr. pr. time og søn- og helligdagstillæg med 26,99 kr. pr. time. De nævnte tillæg skal ligeledes betales ved arbejde på den 25. december 2022 samt den 1. januar 2023.

Hvis chaufførens normale fridag falder den 26. december 2022, skal chaufføren have en kompensationsfridag svarende til gennemsnittet af en dags timeantal i arbejdsplanen. Hvis en chauffør arbejder fast 37 timer i en 5 dages arbejdsuge, udgør en kompensationsfridag 7,4 timer.

Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte

Her henlægges der 3,5 pct. af den ferieberettigede løn til betaling for søgnehelligdage, jf. AKT Tillægsoverenskomstens § 15, stk. 2. Hvis chaufføren arbejder på en søgnehelligdag, skal der betales efter de almindelige regler, dvs. udover almindelig timeløn og SH-godtgørelse betales weekendtillæg med 27,75 kr. pr. time og søn- og helligdagstillæg med 26,99 kr. pr. time. De nævnte tillæg skal ligeledes betales ved arbejde på den 25. december 2022 samt den 1. januar 2023.

Hvis en chauffør ikke arbejder mandag den 26. december 2022, men plejer at arbejde på en mandag, udbetales et acontobeløb for denne søgnehelligdag. Acontobeløbet udgør hvad der svarer til en almindelig dagsløn, dog således, at der aldrig kan udbetales mere end, der står på SH-kontoen.