AKT

Om AKT

Medlemmerne af Arbejdsgiverforening for Kollektiv Trafik beskæftiger sig med kørsel med rutebusser.

Foreningen, der oprindelig hed Rutebilejernes Arbejdsgiverforening, blev etableret ved en stiftende generalforsamling den 6. september 1937.

AKT’s medlemskreds består i dag af 32 virksomheder, og foreningen har siden 2008 været den del af DI.

AKT’s sekretariat befinder sig i Industriens Hus på Rådhuspladsen og er knyttet til DI’s Personalejuridiske afdeling for Persontransport.

Sekretariatet bistår også AKT’s medlemmer med personalejuridisk rådgivning, både i forhold til overenskomsterne og den ansættelsesretlige
lovgivning.

AKT’s medlemmer kan herudover gøre brug af DI’s øvrige services og netværk.