AKT

Efteruddannelse

Dygtige medarbejdere er et vigtigt bidrag til at sikre udvikling i virksomhederne. HTSK-fonden støtter uddannelse af medarbejdere inden for AKT-området.

Dygtige medarbejdere er et vigtigt bidrag til at sikre udvikling i virksomhederne.

Kvalificering af medarbejderne kan ske blandt andet i det offentlige efteruddannelsessystem, hvor der f.eks. er adgang til at opnå en række lovpligtige beviser, som er krævet for at måtte udføre arbejdet som buschauffør.

Også uformel efteruddannelse og sidemandsoplæring kan være med til at kvalificere medarbejderne.

Overenskomsterne fastlægger typisk en række rammer for medarbejdernes deltagelse i efteruddannelse og virksomhedernes forpligtelser i forbindelse hermed.

Det er ligeledes i overenskomsten, at du kan finde bestemmelser, som beskriver mulighederne for at opnå støtte fra kompetenceudviklingsfonden knyttet til overenskomsten. For buschaufførerne drejer det sig om HTSK-fonden.

Læs mere om efteruddannelse på di.dk

Relateret indhold