AKT

Elever og lærlinge

Lærlinge og elever er vigtige for at uddanne fremtidens dygtige medarbejdere til virksomhederne inden for kollektiv trafik.

Virksomhederne er helt centrale i uddannelsen, da lærlingen/eleven veksler mellem praktik i virksomheden og undervisning på en erhvervsskole. En stor del af uddannelsen foregår derfor i virksomheden. Det drejer sig f.eks. om uddannelsen til buschauffør og kontoruddannelsen.

For at kunne uddanne lærlinge og elever skal virksomheden godkendes, og der skal indgås en uddannelsesaftale. Der gælder særlige regler for lærlinge og elever, som er vigtige at være opmærksomme på, når der skal indgås en uddannelsesaftale.

På di.dk kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang, hvordan virksomheden bliver godkendt, om løn til lærlinge og elever samt muligheder for tilskud.

Læs mere om ansættelse af lærlinge og elever 

Relateret indhold