Alufacadesektionen

Alufacadesektionen er for virksomheder med et bredt forretningsområde inden for facader, som fx alufacader, glasfacader, pladebeklædninger - og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art. Der er ligeledes mulighed for associerede medlemskaber.

Sektionens formål

Vores formål er blandt andet:

  • at samle alle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til byggeriet inden for facader som alufacader, glasfacader, pladebeklædninger med videre, og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art,
  • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold,
  • at virke som bindeled mellem Alufacadesektionens medlemmer og DI  Byggeri og herunder varetage fælles interesser i forhold til lovgivere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt,
  • at virke for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser,
  • at virke for medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, garantiordninger og miljøforhold m.v., at virke for medlemsvirksomhedernes interesser på det interne og eksterne miljøområde og
  • at virke for oprettelse af branchefællesskaber blandt Alufacadesektionens medlemsvirksomheder.

Sektionskontingent

Der opkræves et grundkontingent på 5.500 kr. pr. år. Desuden opkræves et lønsumskontingent på 0,03%, dog maks. 20.000 kr.

Associerede medlemmer betaler ikke lønsumskontingent.

Publikationer

Anvisninger og rapporter om alufacader. Rapporterne om lydisolation er kun for medlemmer, så der skal du være logget ind for at få adgang til dem.

Alufacadesektionens faglige forbehold Bips anvisning om glasfacader og -tage Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader Lydisolation for aluminiumsprofiler Tolerancer.dk - Hvor går grænsen?
Jesper Ræstrup Hald

Jesper Ræstrup Hald

Konsulent

  • Direkte +45 7216 0187
  • Mobil +45 2033 5685
  • E-mail jerh@di.dk