Aluminium & Miljø

Aluminium en rollemodel for cirkulær økonomi

Facts om aluminium og den værdi metallet tilfører produktet i brugs- og genanvendelsesfasen

Aluminium besidder nogle fantastiske egenskaber, der gør det perfekt til en lang række formål.

Lav vægt og høj styrke – og i alle regnbues farver

Egenskaber der gør aluminium til det foretrukne konstruktionsmateriale til byggeri (facader), i transportmidler fra biler, busser til tog og fly. Metallets lave vægtfylde (1/3-del af stål) er en væsentlig faktor med hensyn til at reducere klimapåvirkningen fra transport. Mindre vægt = mindre energiforbrug. Styrken kommer også til udtryk i metallets overflade. Selv uden ekstra overfladebehandling - i form af annodisering eller lakering - danner metallet et beskyttende oxidlag, der øget metallets korrosionsbestandighed. Det betyder forlænget levetid for produkterne. Er korrosionsbelastningen stor for et produkt, eller der er ønske om dekorative og æstetiske egenskaber, kan aluminium overfladebehandles og tilføres de ønskede egenskaber.

100% tæt uanset tykkelsen

Aluminiumfolie er synonym med sikker og funktionel opbevaring af føde- og drikkevarer. Selv tyndere end et hårstrå er aluminiumfolie 100% uigennemtrængeligt for ilt, lys og andre fremmedstoffer og sikrer dermed fødevaren lang holdbarhed. Føde- og drikkevarer der går tabt som følge af utilstrækkelig emballering er en stor post på klimaregnskabet globalt.  Nytænkning indenfor affaldshåndtering, der sikrer at den værdifulde aluminium bevares i materialekredsløbet er også på vej i Danmark.

Formbart og med super ledningsevne

Aluminium er let at forarbejde i alle former og materialemæssige udgangspunkter – fra støbte, plader, til folie samt trukne rør og profiler. Det giver designer og konstruktør stor designfrihed og mulighed for at benytte metallet der hvor det tilfører produkterne mest værdi – økonomisk som miljømæssigt. Aluminium er eminent til at lede energi og varme/køling – derfor anvendes aluminium i avancerede køleløsninger til alt fra biler til elektronik, fødevarer og i energiforsyning. 

Genanvendelse er en vigtig nøgle til et produktkredsløb i balance

Selvom aluminium er det 3. mest forekomne grundstof i naturen (efter ilt og silicium), og der er ressourcer nok til de næste hundrede af år, er der grund til at værne om ressourcen, således at også fremtidens generationer kan nyde godt af metallets egenskaber. Af alt den aluminium der nogensinde er fremstillet er 75% fortsat i brug i vores tid. Årsagen er metallets høje værdi både økonomisk og som ressource. Aluminium kan omsmeltes igen og igen uden at miste sine unikke funktionelle egenskaber. Når aluminium genanvendes gennem omsmeltning sparer man tilmed 95% af den energi, der skal til for at fremstille nyt jomfrueligt metal og dermed den klimabelastning som primærfremstillingen forårsager.

Hvis du vil i dybden med flere og mere specifikke facts om aluminium, så

Jim Hansen

Jim Hansen

Sekretariatsleder, Aluminium Danmark

Jesper Ræstrup Hald

Jesper Ræstrup Hald

Konsulent