17.12.20 ALU Nyheder

Kickoff til cirkulær økonomi i byggeriet

Cirkulær Økonomi er kommet for at blive. Byggeriet/bygningsmassen i Danmark, som i resten af verden, står for en meget stor andel af verdens ressourceforbrug og affald.

Udvikling af standard for Cirkulær økonomi bliver et vigtigt indspil til at reducere klimapåvirkningen. Den europæiske standard får sit sæde i Dansk Standard. Det giver god mulighed for at deltage i opbygningen af den nye standard, og en god anledning til at få førstehåndsviden om de konkurrencemæssige fordele der er forbundet med brugen af standarderne i udvikling af løsninger til fremtidens byggeri i Danmark og på eksportmarkedet.

Vi benytter samtidig sagen til at bygge bro til European Aluminium og foreningens markedsgruppe for byggeri.

Hvis du er interesseret, kan du se yderligere info og tilmelding til kickoff møde 14. januar 2021 lige her

Relateret indhold