Aluminiumrester fra produktionen, som sendes retur til genanvendelse.

Plus Pack
21.04.23 ALU Nyheder

Emballage i aluminium: Fremtidens fødevareemballage i en cirkulær økonomi

Har du nogensinde købt en to-go salat eller færdigpakket aftensmad, som bare skulle varmes op derhjemme? Så var indpakningen, din mad kom i, måske fra Plus Pack. Den Odense-baserede familieejede virksomhed fra 1914 leverer fødeemballage til både detailbutikker, catering og fødevareindustrien. Hør Maria M. Schmidt fortælle, hvordan Plus Pack arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling – og hvordan aluminium spiller en nøglerolle heri.

I en tid hvor mange mennesker har en travl hverdag, og hvor madlavningen først og fremmest skal være hurtig og nem, stiger efterspørgslen på bæredygtig fødevareemballage. Med Plus Packs’ aluminiumemballage kan forbrugeren sætte maden direkte fra køledisken i supermarkedet i mikrobølgeovnen derhjemme og gøre aftensmaden klar på få minutter – med ro i sindet vel vidende, at emballagen, som maden kommer i er miljøvenlig, fordi den kan genanvendes og indgå i en cirkulær økonomi. Aluminium Danmark har taget en snak med Maria M. Schmidt, Marketing Manager i Plus Pack, om fremtidens fødevareemballage i aluminium.

Aluminiummaterialets mange fordele

Hvad mange ikke er klar over er, at aluminium er særligt velegnet som emballage til fødevarer, som skal varmes op. Aluminium tåler temperaturer fra -40⁰C og helt op til 350⁰C (dog kun 200⁰C hvis emballagen er farvet eller lakeret). Det vil altså sige, at forbrugeren både kan varme mad op i ovnen eller mikroovnen, og at aluminium – som et af de eneste materialer – kan anvendes direkte på grillen. Plus Pack anbefaler især aluminium til pakning af færdigretter, fisk og kød. Desuden er aluminium et letvægtsmateriale og kan stables meget tæt, hvormed der spares CO2 og omkostninger i transporten af produkterne.

Men det helt særlige ved aluminium som materiale er dets unikke genanvendelsespotentiale. Materialet kan genanvendes igen og igen uden at miste dets kvalitet eller egenskaber. Derfor er aluminium det materiale, der har højest genanvendelsesrater overhovedet – hele 75% af al aluminium, der nogensinde er blevet produceret, er stadig i brug (Alufoil. ). I Norge, som er verdensmester på området, anvendes 97% af landets aluminiumbeholdning. Det skyldes især, at forbrugerne er vant til at sortere aluminium især i pantsystemet.

Hos Plus Pack består aluminiumemballagen af helt op til 96% genanvendt materiale afhængigt af bakkens model. Målet er, at øge mængden af genanvendt aluminium, . Men det kræver store indsatser både fra medarbejdere, leverandører og kunder: ”Vores vision er at transformere emballagebranchen fra et fokus på engangsbrug til et fokus på cirkularitet i materialer og produkter”, siger Marie Møllegaard Schmidt. For Plus Pack betyder det to ting. For det første, at virksomheden arbejder med cirkulære materialer, altså materialer, som kan genanvendes efter brug. Og for det andet et dedikeret fokus på CO2-reduktion i scope 1, 2 og 3 i GHG-protokollen.

Bæredygtighed er en god forretning

Bæredygtighed og cirkularitet er det bærende element i Plus Packs strategi og vision. I 2023 har virksomheden skærpet sit brand med TRANSFORMING FOOD PACKAGING. FOR GOOD. Og mens mange virksomheder vælger at ansætte særlige bæredygtighedsrådgivere eller specialister, har tilgangen hos Plus Pack været en anden: her er tanken, at alle medarbejderne skal klædes bedst muligt på til at gennemføre målsætningerne: ”Vi har særligt fokus på at kompetenceudvikle vores medarbejdere og har siden 2019 trænet samtlige medarbejdere i, hvad vi kalder Emballageskolen. Alle skal forstå, hvorfor vi arbejder fokuseret på at reducere forbruget af energi og materialer, og hvordan vi kan være med til at hjælpe vores kunder til at minimere deres aftryk i verden gennem vores produkter. Vi tror på, at vi sammen skal løfte bæredygtighedsopgaven, og at den skal være integreret i vores forretning. Vi har derfor ikke ansat nye kapaciteter, men vi har flyttet ressourcer i retning af flere bæredygtighedsprojekter – men de er alle drevet af en sund forretningsudvikling”, beretter Maria M. Schmidt.

Plus Pack været pioner inden for bæredygtighed i årtier. ”Vi har i mange år arbejdet med at optimere vores produktion og brug af ressourcer – ganske enkelt fordi det er en god forretning. Det ser vi tydeligt i energiregnskabet”, siger Maria M. Schmidt og fortsætter: ”Vi har i disse år særligt fokus på vores materialer, som jo også binder en masse energi – men det er energi, som indgår i værdikæden for os. Vi kan se, at hvis vores leverandører eksempelvis bruger vedvarende energi i deres produktion af materialer eller har en stor andel af genanvendt materiale i deres produkter, så bliver CO2-aftrykket lavere i vores råvarer. Vi forventer, at der vil komme langt større fokus på bæredygtig energi og genanvendelse i takt med at der kommer stigende lovkrav til bæredygtighedsrapportering fra hele værdikæden”.

Når verdensmål bliver konkrete retningsgivere

Maria M. Schmidt fortæller, at Plus Pack har arbejdet med denne dagsorden på flere forskellige måder gennem adskillige generationer: ”Vi har oplevet fire store bølger siden 1970’erne. Den seneste bølge tog for alvor fat i 2016-2017 med et øget globalt fokus på FN’s 17 verdensmål. Der så vi en plastreduktionsagenda vokse med høj hastighed. Men i modsætning til de foregående, så er den seneste bølge ikke forduftet igen, selvom den måske fik et lille tilbageslag under Corona. Men derudover har vi kun set bæredygtighedstanken er taget til: både i lovgivning fra EU og Folketinget og i kundernes krav til rapportering og selvfølgeligt forbrugernes forventninger”.

Plus Pack deltog i 2017 i projektet Fra Filantropi til Forretning - Industriens FondIndustriens Fond | Viden former fremtiden. Ifølge Maria M. Schmidt gav projektet en helt ny forståelse for den rolle, som Plus Pack kunne spille i økosystemet ved at sætte endnu mere ambitiøse mål, iværksætte konkrete indsatser og samtidigt kommunikere tydeligt indenfor bæredygtighedsarbejdet. Det to-årige projekt indbefattede en række processer, der gjorde Plus Pack i stand til at forstå, hvad der er væsentligt for at mindske sit CO2-aftryk og træffe beslutninger på baggrund deraf. Mens FN’s 17 verdensmål er udgangspunktet for projektet, valgte Plus Pack valgte at fokusere 100% på verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion. For at prioritere og fokusere indsatserne har Plus Pack desuden arbejdet med 4 delmål under SDG 12: at minimere CO2 (SDG12.2), at bekæmpe madspild (SDG12.3), cirkulær produktion (SDG12.5) og at engagere og inspirere (SDG12.8).

”På mange måder fungerer verdensmålene og især verdensmål 12 stadig som en retningsgiver for os. Det handler i store træk om at sikre et ansvarligt forbrug af ressourcer. Det kan lyde meget holistisk, men det er det faktisk også. Kunsten er at gøre det konkret og finde forretningsrelevante måder at måle fremdrift på”, udtaler Maria M. Schmidt. Plus Pack har de sidste tre år målt virksomhedens cirkularitetsscore gennem Ellen MacArthur Fondens Circulytics score. Den bygger på vores eget input indenfor 11 temaer og så kommer fonden retur med en score og en benchmark overfor andre industrispillere og – om muligt – indenfor din egen branche. De er temaer som Strategi og planlægning, Innovation, Kompetencer, Eksternt engagement, Produkter og materialer, Finans, Produktion, Services og Energi. Altså en række parametre, som alle spiller ind i forhold til en virksomheds indsats indenfor cirkulær økonomi.

”Vi lærer meget af at dele viden og få feedback, og vi er drevet af et gøre en positiv forskel. Plus Pack blev grundlagt tilbage i 1914 med mottoet ”Man skal gøre noget” – det er det DNA, som selv i dag i høj grad præger vores bæredygtighedsindsats.

Producentansvaret

Den 1. januar 2025 træder Producentansvaret for emballage i kraft i Danmark som følge af EU emballagedirektiv. Producentansvaret skal motivere virksomheder til at vælge mere bæredygtige materialer og udforme emballagen, så den lettere kan genanvendes eller genbruges. Producentansvaret pålægger producenter og importører ansvaret for affaldshåndtering - og dermed også betalingsbyrden. Hvis din virksomhed sælger produkter i emballage, kan I stadig omfattet af producentansvaret, selvom I ikke fremstiller jeres emballage selv - Producentansvaret ligger hos den aktør i værdikæden, som har den største indflydelse på emballagens udformning. Som producentvirksomhed kan I melde jer ind i en kollektivordning, der håndterer arbejdet på jeres vegne, men I har stadig indberetnings- og oplysningspligt. Den endelige udformning af reglerne er endnu ikke på plads, men vi forventer en bekendtgørelsen om det kommende producentansvar, der konkretiserer kravene, i 2023.

”Når Danmark som et af de seneste lande i EU går fra det kommunale ansvar for husholdningsaffald til et producentansvarssystem, tegner alt til at implementeringen heraf vil øge cirkularitetspotentialet for  aluminiumemballager yderligere. De positive genanvendelsesegenskaber, som aluminium besidder samt metallets værdi spiller perfekt sammen med de forskellige genanvendelsesteknologier, der er skabt for at bevare det cirkulære metal i kredsløb. Forhold, som også forventes at spille positivt ind på de bidragssatser og herunder det miljøreguleredebidrag, der følger med producentansvaret”, udtaler Jim Hansen, Aluminium Danmark, som på metalemballagebranchen deltager i forberedelse af det nye emballagegenanvendelsessystem.

Du kan læse mere om Producentansvaret her: Udvidet producentansvar - DI (danskindustri.dk)

 

Relateret indhold