ARI's medlemmer

ARI’s medlemmer er alle blandt de største private aktører inden for håndtering af danskernes affald. Medlemmerne har aktiviteter i alle landets kommuner.