28.12.15 ARI Nyheder

DI's miljø- og ressourcepolitik

DI har netop fremlagt et forslag til en ny politik på miljø- og ressourceområdet

Danmark har brug for en helt ny miljøpolitik. Derfor har Dansk Industri (DI) netop fremlagt et forslag til en ny politik på miljø- og ressourceområdet.

”I dag afspejler reguleringerne på miljø- og ressourceområdet desværre gårsdagens problemer. Vores miljølovgivning ville være rigtig god, hvis vi var i 1980’erne, men den passer ikke til nutidens udfordringer. Derfor foreslår vi en helt ny miljø- og ressourcepolitik, ” siger DI’s direktør Tine Roed.

Cirkulær økonomi giver nye forretningsmuligheder  

DI’s nye miljø- og ressourcepolitik bygger i høj grad på de mange muligheder, som cirkulær økonomi giver. Behovet for at flere virksomheder i højere grad omstiller sig til cirkulær økonomi er meget klart, da øget befolkningstilvækst og en stadig voksende global middelklasse fører til stigende forbrug og produktion. Det lægger et stort pres på klodens ressourcer. Det pres mærker danske virksomheder også og bliver sårbare i forhold til at få adgang til de nødvendige råmaterialer.

”Cirkulær økonomi er en vigtig dagsorden for DI og dansk erhvervsliv, da det bidrager til øget effektivitet og baner vej for nye forretningsmuligheder. I sidste ende forudser vi i DI, at cirkulær økonomi kan styrke danske virksomheder på det globale marked, ” siger Tine Roed.

Affald skal markedsgøres

Hvis cirkulær økonomi skal blive en styrkeposition for danske virksomheder, er det vigtigt, at der kommer ny lovgivning på affaldsområdet.

”Affald er gået fra at være et problem til at være en ressource, der er kamp om som input til ny produktion. Derfor skal affaldet markedsgøres. Kommunernes skal udelukkende koncentrere sig om at føre tilsyn og ikke længere drive affaldsanlæg, ” siger Tine Roed.

Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) støtter fuldt DI’s udmelding

Genanvendelsen af affald er en central del af etableringen af en cirkulær økonomi. Samtidig er det ARI’s medlemsvirksomheders kernekompetence.

”Det er både fornuftigt og nødvendigt at samle mere affald på de privates hænder. Vi skal i større omfang gives adgang til at konkurrere om affaldet, så der kan investeres i ny teknologi og kapacitet og skabes flere private arbejdspladser”, siger ARI’s formand Jeanett Vikkelsøe.

Materialerne i affald skal tilbage i ny produktion

Affald er ikke en byrde, men noget som kan forarbejdes til en ressource, som produktionsvirksomhederne kan producere af på ny. Forarbejdningen kræver ikke store investeringer i mia.-klassen, men mange specialiserede teknologier og processer. Det er viden om produktionsvirksomheders behov i relation til mængder, kvaliteter, forsyningssikkerhed og priser, der er behov for. Viden som de private aktører i forvejen lever af at omsætte til økonomiske og bæredygtige koncepter.

”Gevinsten vil, som vi ser det, være at høje miljømæssige ambitioner kan indfris med en minimal økonomisk belastning af erhvervsvirksomheder – via en effektiv og forretningsdrevet sektor. Samtidig kan antallet af private arbejdspladser øges, og branchen kan anvendes til at understøtte eksport af danske miljøteknologiske løsninger inden for affaldsgenanvendelse,” siger Jeanett Vikkelsøe.

En stor del af det danske erhvervsliv indgår i globale forsyningskæder og er dermed underlagt globale konkurrencevilkår. Der er brug for en effektiv og forretningsdrevet branche og ikke et monopol underlagt hvile-i-sig-selv-økonomi. Det er forretningsdrevne løsninger, som sikrer samfundsøkonomisk effektive løsninger. Det er forretningsdrevne løsninger, der giver fokus på afsætning af affaldsressourcen til ny produktion. Det er den private sektors kundskaber inden for afsætning og handel, som sikrer den reelle genanvendelse og den cirkulære økonomi.

DI's miljø- og ressourcepolitik

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen