07.02.19 ARI Nyheder

Fine affaldspiktogrammer - ringe effekt

Dansk virksomhed har som den første mærket deres produkt med de kommunale affaldspiktogrammer, så man kan se, hvordan produktet skal affaldssorteres. Principielt en virkelig god idé, men effekten er begrænset og i værste fald vildledende.

Piktogram
I slutningen af januar gik både Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen ud med den glædelige nyhed om, at en dansk virksomhed har mærket deres produkt med et affaldspiktogram. Virksomheden er fødevareproducenten Naturli’ der som den første har mærket et af deres produkter med et piktogram, der viser forbrugeren, hvordan emballagen skal affaldssorteres. På bagsiden af Pipfri-emballagen finder man det lilla piktogram for ”hård plast”.

Det ligger lige til højrebenet, at det er en god løsning, at man kan sætte mærker på produkter, som fortæller, hvordan forbrugerne bør forholde sig, når produktet bliver til affald. En hjælp til affaldssorteringen som de fleste af os indimellem har brug for, når vi ikke lige kan gennemskue, hvilket materiale vi står med i hånden og hvilken affaldsspand, vi bør kaste det i.

Det er desværre bare ikke en god løsning lige nu. Det er nemlig vidt forkelligt fra kommune til kommune, om de bruger piktogrsmmerne, og det er vidt forskelligt, hvordan de sorterer affaldet. Regeringen og folketignet har desværre ikke krævet, at kommunerne indretter deres indsamling og behandling af affald på samme måde. Det er stadig de enkelte kommuner, som bestemmer, hvordan affaldet hos husstandene i deres kommune skal sorteres: hvor mange spande skal hver husstand have, hvad skal der i dem, og hvordan skal indholdet behandles efterfølgende.

Det er derfor ikke alle forbrugere, der har en affaldsspand til hård plast stående - med eller uden det lilla piktogram. Hvis man som forbruger bor i en kommune, som slet ikke indsamler plast særskilt, så er denne mærkning ikke til megen hjælp – måske endda tværtimod. Den risikerer at skabe frustration og modstand

Men det kunne sagtens blive en god løsning. Derfor bør regeringen og Folketinget kræve ensartet sortering i kommunerne. Det skal ikke være op til den enkelte kommune.

Hvis kommunerne ensarter deres sortering og indsamling vil det samtidig – og vigtigst – understøtte muligheden for at samle affaldet fra de danske husstande i store, ensartede kvaliteter, som kan behandles på store og konkurrencedygtige anlæg, og dermed sikre billigere og bedre affaldsbehandling for borgerne.

Læs mere om piktogrammerne her:
https://genanvend.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/det-faelles-piktogramsystem-er-lanceret/