13.05.16 ARI Nyheder

Forslag om konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren

Regeringen har netop offentliggjort et såkaldt "forårsudspil". Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt ønsker konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding.

Regeringen har i dag offentliggjort et såkaldt "forårsudspil". Regeringen vil styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke elregningen – både ved i fremtiden af skattefinansiere PSO-udgifterne og ved at reducere energiforbrugernes omkostninger med et tocifret milliardbeløb. Ét af tiltagene er at konkurrenceudsætte det forbrændingsegnede affald fra såvel husholdninger som erhvervsvirksomheder. Konkurrenceudsættelsen vil indebære ophævelse af anvisningsretten og benyttelsespligten for erhvervsaffald samt kommunal udbudspligt for husholdningsaffald. Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, men der lægges op til, at kommunale forbrændingsanlæg selskabsgøres.

Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) støtter til fulde regeringens forslag.

Effektivisering er vigtig for den samlede forsyningskæde

Virksomheders konkurrenceevne og produktivitetsniveau er sjældent kun relevant for den pågældende virksomhed, men for den samlede forsyningskæde. En stor del af de danske virksomheder indgår i globale forsyningskæder og er dermed underlagt globale konkurrencevilkår. Der er derfor godt, at regeringen har fokus på effektiviseringer i forsyningssektoren. Vi tror, at affaldsforbrændingssektoren rummer betydelige effektiviseringspotentialer, som bedst kan høstes, hvis anlæggene ikke fortsat har hver deres monopol, men skal konkurrere om affaldet. Det vil samtidig sikre, at affaldet ender på de forbrændingsanlæg, som bedst kan afsætte den producerede varme – de anlæg hvor varmen har den højeste værdi.

Effekten på affaldsgenanvendelsen

Mere glædeligt end opnåelsen af effektiviseringerne er dog konkurrenceudsættelsens effekt på affaldsgenanvendelsen. Når det forbrændingsegnede affald konkurrenceudsættes, så det ikke længere er et kommunalt monopol, vil det også blive tilgængeligt for private virksomheder i affaldsbranchen. Den nuværende massive overkapacitet på forbrændingsanlæggene har påvirket genanvendelsesandelen i negativ retning, og vi er sikre på, at de private genanvendelsesvirksomheder kan finde sorterings- og genanvendelsesløsninger for en andel af det affald, som pt. sendes til forbrænding. I den udstrækning det er muligt, bør dette affald ikke fremover havne på forbrændingsanlæg.

Affaldssektoren er ikke et naturligt monopol på samme måde som øvrige kommunale forsyningsområder, og dermed er der ingen grund til, at kommunerne har anvisningsret og -pligt til affald. Private står klar til at investere, hvis blot de får plads - altså adgang til affaldet. Og der er brug for investeringer i nye effektive og specialiserede genanvendelsesanlæg og teknologier, så kvantiteten og kvaliteten i genanvendelsen kan stige på en samfundsøkonomisk effektiv måde.

Læs ministeriets pressemeddelelse:

Pressemeddelelse om forårsudspillet

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen