15.09.16 ARI Nyheder

Pressemeddelelse: Forsyningsstrategien

En politisk stillingtagen til en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren har været tæt på adskillige gange i de sidste 10 år. Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) håber virkelig, at politikerne denne gang kommer i mål med drøftelser, beslutning og implementering af en ny organisering af affaldssektoren. Det er der behov for.

Der er brug for en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren, som regeringen foreslår i sin forsyningsstrategi. Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) håber, at et politisk flertal nu vil være klar til at skabe konkurrence på markedet for affald. Det vil gavne både forbrugerne og miljøet.

”De udpegede udfordringer i affaldssektoren, de forslåede tiltag og de fastsatte målsætninger er fagligt underbyggede i utallige rapporter offentliggjort gennem de sidste 10 år. De foreslåede tiltag er i vores optik helt nødvendige for en grøn omstilling”, siger Jeanett Vikkelsøe, formand i ARI, og uddyber: ”Hvis politikerne faktisk vil en effektiv grøn omstilling i affaldssektoren, så skal tiltagene i forsyningsstrategien gennemføres. Det har de vores fulde støtte til.”

Som ARI ser det, vil de forslåede tiltag give følgende effekter:

Organiseringen af det forbrændingsegnede affald er vigtig for genanvendelsen. Vi tror, at affaldsforbrændingssektoren rummer betydelige effektiviseringspotentialer, som bedst kan høstes, hvis anlæggene ikke fortsat har hver deres monopol, men skal konkurrere om affaldet. Samtidig påvirker den nuværende massive overkapacitet, som er opstået og opretholdt på grund af en kapacitetsplanlægning løsrevet fra markedsmæssige overvejelser, genanvendelsesandelen i negativ retning.

Øget genanvendelse kræver teknologiudvikling og ny behandlingskapacitet. En høj grad af genanvendelse kræver, at produktionsvirksomheder ønsker at erstatte brugen af nye råvarer med anvendelsen af affaldsressourcer i deres produktion. Og det kræver høj kvalitet, sikker forsyning og god pris. Det kræver bl.a. effektive og specialiserede genanvendelsesanlæg og teknologier. Det er vigtigt, at der er fokus på afsætningen af affaldsressourcerne, og at det er afsætningen, som dikterer genanvendelsesform og –kvalitet. Det skal ikke være løsrevne kommunalpolitiske ambitioner, men forretningsmæssige overvejelser. Alt andet vil give en ineffektiv og dyr genanvendelsessektor.

Grundlaget for investeringer er, at større affaldsmængder på tværs af kommuner kan samles. Det kræver fri og lige konkurrence på affaldsmarkedet. Derfor skal det nuværende kommunale monopol på håndteringen af en række affaldstyper fjernes.

Adskillelse af den uheldige sammenblanding af kommunernes myndigheds- og driftsroller. Udskillelse af affaldsforbrændingsanlæggene i privatretlige selskaber vil sætte en stopper for den uheldige sammenblanding af kommunernes myndigheds- og driftsroller, der ofte medfører, at affald bliver håndteret ud fra kommunens anlægsøkonomiske interesser og ikke ud fra hensyn til, hvad der er miljømæssigt bedst. Kommunerne skal have fokus på at være myndigheder, som påser, at tingene foregår rigtigt!

Så ARI mener: Affald skal ud på et frit marked, så nye behandlingsmetoder til effektiv genanvendelse af affald kan udvikles i private virksomheder – til gavn for kvaliteten og kvantiteten af genanvendelsen, virksomhedernes konkurrencesituation og Danmarks samlede grønne omstilling. Private står klar til at investere, hvis blot de får plads!

Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) er en interesseorganisation for private virksomheder, der arbejder professionelt med affald med henblik på, at affaldet oparbejdes til nye ressourcer. Vi er en del af DI. Medlemmerne er Meldgaard Holding A/S, RGS 90 A/S, Stena Recycling A/S og Marius Pedersen A/S, som er blandt de største virksomheder i den danske affaldssektor og har aktiviteter i alle danske kommuner.

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen