01.02.19 ARI Nyheder

God plastikaftale med klare mangler

Det er positivt, at et bredt flertal har indgået en aftale om en national plastikindsats. Aftalen rummer mange gode initiativer. Dog savner vi, at politikerne også tager nogle mere strukturelle og effektfulde greb, så genanvendelsen kan komme op i gear.

Plastikaffald
Det er virkelige positivt, at alle Folketingets partier er med i aftalen om den nationale plastikindsats. Aftalen rummer ambitioner om, at mere plastik skal genanvendes, mindre skal gå til spilde og mindre skal ende i naturen. Og der er enighed om at styrke det politiske samarbejde om en national plastikindsats de næste fire år.

Men en meget central del af at fremme en cirkulær plastikøkonomi består i selve genanvendelsen af plast. Derfor er det skræmmende at se, hvor få initiativer, der går på at styrke selve genanvendelsesaktiviteten.

“Vi savner, at der bliver taget fat på de mere strukturelle udfordringer. For eksempel øget adgang til at konkurrere om plastaffaldet for private virksomheder, en klar skillelinje mellem kommunale og private aktiviteter og øget tilsyn med at dem, der frembringer plastaffald, afsætter det til genanvendelse og ikke til forbrænding. Det er den type tiltag, der for alvor ville have en effekt, siger sekretariatsleder Marianne Munch Jensen i Affalds- og ressourceindustrien, ARI.

Vi skal have indsamlingsmetoder, der skaber store ensartede mængder. Vi skal have vaskeanlæg, sorteringsanlæg m.v. Der er fortsat ingen konkrete politiske visioner for eller virkemidler til, hvordan vi får en massiv teknologi- og kapacitetsudbygning i relation til plastgenanvendelse i Danmark. Hvordan skabes de optimale rammer for massive investeringer i højteknologiske, storskala-anlæg? Hvordan får vi etableret konkurrencedygtige anlæg på dansk jord?

"Der er uden tvivl brug for en massiv vidensopbygning i relation til plast og mikroplast. Det er derfor også naturligt og påkrævet, at mange af initiativerne går på at kortlægge og opbygge viden. Det er samtidig naturligt, at mange af initiativerne går på at påvirke vores brug af plast, så ressourcerne ikke går tabt og heller ikke påvirker naturen. Men vi savner, at hele genanvendelsen bliver sat i system - i stor skala”, siger Marianne Munch Jensen.

Regeringen præsenterede sin plastikhandlingsplan ”Plastik uden spild” tilbage i december 2018. Den samarbejdsaftale, som netop er indgået, medfører bl.a. et øget fokus på bæredygtigt design af plastikemballage, reduktion af forbruget af kildevand på flaske samt styrket viden om mikroplast. Aftalen fastlægger også, at parterne løbende skal drøfte reduktion af plastikforurening, mere genanvendelse og cirkulær økonomi. De 27 initiativer i ”Plastik uden spild” er med aftalen udvidet med yderligere 11 initiativer.

Aftale og udspil

Politisk aftale om plastikindustrien
Regeringens plastiskhandlingsplan

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen