11.10.18 ARI Nyheder

Høring om affaldssektoren i Folketinget

Erhvervslivet vil på en høring om organisering af affaldssektoren i Folketinget d. 11. oktober 2018 komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at affald bliver til råvarer på et cirkulært marked.

Christiansborg
Danmark sakker bagud


Danmark sakker pt. bagud med at omstille til cirkulær økonomi og materialecirkulation. Det haster med at beslutte fremtidens organisering af affaldssektoren, så udviklingen ikke bliver defineret af stigende kommunale og lokalt fokuserede investeringer.

Et cirkulært og reguleret marked

Målet er, at affald bliver til nye råvarer på et cirkulært og reguleret marked. Det kræver, at affaldssektoren indrettes efter aftagernes behov, og at alt affald konkurrenceudsættes. Nationalt skal der sættes ambitiøse genanvendelsesmål og opbygges et stærkt affaldstilsyn. Kommunalt skal opgaverne udbydes med fokus på kvalitet i affaldsbehandlingen. Og i virksomhederne skal fokus ligge på at få mest muligt ud af affaldsressourcerne.

Start forhandlingerne af forsyningsstrategien

Budskaberne bliver leveret til folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg samt Miljø- og Fødevareudvalget. Ønsket er, at regeringen hurtigst muligt tager hul på forhandlingerne af forsyningsstrategien, og at oppositionen går aktivt med. Vi har brug for et samlet Folketing bag løsningen.

Læs anbefalingerne til den fremtidige indretning af affaldssektoren fra DI, DTL, Dansk Erhverv, Genvindingsindustrien, Dansk Byggeri, Plastindustien og ARI her:

Affald - Vision og anbefaling

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen