06.06.14 ARI Nyheder

Debat: Liberaliseringen af forbrændingssektoren skudt til hjørne

Adskillelsen af den uheldige sammenblanding af kommunernes myndigheds- og driftsroller, der ofte medfører, at affald bliver håndteret ud fra kommunens anlægsøkonomiske interesser og ikke ud fra hensyn til, hvad der er miljømæssigt bedst, er endnu en gang skudt til hjørne.

Forbrænding
Aftale om kommunernes økonomi for 2015


Den 3. juni 2014 indgik regeringen og KL en aftale om de økonomiske rammer for kommunerne i 2015. Heraf fremgår, at afklaringen af affaldsforbrændingssektorens organisering endnu én gang skydes til hjørne. Endnu en arbejdsgruppe skal nedsættes og komme med forslag til realiseringen af effektiviseringspotentialet på 200 mio. kr.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det……..

Danmark har en grøn og vækstorienteret regering! Det mener regeringen i hvert fald selv. Regeringen siger, at den vil mere genanvendelse af affald – at den ønsker en grøn omstilling af affaldssektoren.

Regeringen siger, at den vil sikre stærkere og mere konkurrencedygtige virksomheder, flere arbejdspladser, mere vækst og mere velfærd.

Regeringen siger, at dette skal ske via øget produktivitet og mindskede omkostninger for virksomhederne.

Regeringen siger, at affaldsforbrændingssektoren kan effektiviseres for 200 mio. kr. ved at adskille den uheldige sammenblanding af kommunernes myndigheds- og driftsroller, der blandt andet medfører, at affald bliver håndteret ud fra kommunens anlægsøkonomiske interesser og ikke ud fra hensyn til, hvad der er miljømæssigt bedst.

Regeringen ved, at flere arbejdspladser i affaldssektoren, vækst og eksport bl.a. kræver nye innovative metoder til behandlingen af affald. Dette kræver flere investeringer i sektoren. Dette kræver, at private virksomheder, som håndterer affald, via fri og lige konkurrence får adgang til affaldet.

Kommunerne skal ikke have monopol på det affald, som med øget sortering kan genanvendes i stedet for at blive forbrændt på kommunernes egne forbrændingsanlæg. Kommunerne skal alene være myndigheder, som påser, at tingene foregår rigtigt!

Sjældent peger så mange pile i samme retning. Sjældent ses så lavthængende frugter. Alligevel tøver regeringen med at plukke dem og skabe platformen for sine ambitioner på både miljøområdet og for Danmarks økonomi. Det er svært at se rationalet i, at regeringen undlader dette helt centrale og nødvendige tiltag i Danmarks affaldssektor.

Affald skal ud på et frit marked, så nye behandlingsmetoder til effektiv genanvendelse af affald kan udvikles i private virksomheder – til gavn for kvaliteten og kvantiteten af genanvendelsen, virksomhedernes konkurrencesituation og Danmarks samlede grønne omstilling.

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen