01.07.13 ARI Nyheder

Pressemeddelelse: Ny brancheforening kæmpe for frit marked for affald og genbrug

Private aktører og et frit marked for affald skal medvirke til at give en langt bedre udnyttelse af ressourcerne herhjemme.

Med denne målsætning er en række virksomheder indenfor affalds- og ressourceindustrien nu gået sammen i en ny brancheforening. Foreningen vil kæmpe for at få flere ressourcer ud af affaldet, inden det forbrændes eller deponeres.

Det er medlemmer af Dansk Industri inden for affalds- og ressourcehåndtering, som på en stiftende generalforsamling nu har besluttet at danne den nye forening Affalds- og Ressourceindustrien (ARI).

- Virksomhederne inden for affalds- og ressourceindustrien oplever, at det har været svært at skabe lydhørhed for synspunktet om, at affald er en ressource, som hører til på et frit og konkurrencepræget marked ligesom alle andre produkter. Med dannelsen af ARI håber vi at stå stærkere. Vi ser frem til at være en seriøs og faglig troværdig samarbejdspartner for politikere og myndigheder, siger adm. direktør Peter Basland, RGS 90 A/S, som er valgt som foreningens første formand.

Foreningen har til formål at fremme de bedste muligheder for at udnytte affald og ressourcer. ARI går derfor ind for en regulering, der markedsgør affaldet, så nye behandlingsmetoder kan udvikles i private virksomheder. ARI er foreningen for de virksomheder, som har professionel håndtering af affald, dvs. forbehandling, genanvendelse eller nyttiggørelse, som erhverv.

- Vi ser frem til at bidrage konstruktivt til at realisere miljøministerens kommende ressourcestrategi i konkret handling. Vi forventer, at strategien blandt andet vil fokusere på at skabe transparent og lige adgang til affald og ressourcer, siger Peter Basland.

Genbrug af affald og andre ressourcer er et vigtigt led i den grønne omstilling. Affaldshåndtering er det tredjestørste grønne erhvervsområde herhjemme og udgør over en femtedel af den samlede grønne omsætning. Det svarer til godt 55 milliarder kroner.

Foreningen er stiftet af RGS 90 A/S, Stena Recycling A/S og Marius Pedersen A/S, som er blandt de største virksomheder på affaldsområdet i Danmark.