07.04.15 ARI Nyheder

Debat: Regeringens affaldsforebyggelsesstrategi

Danmark uden affald II - Strategi for Affaldsforebyggelse

Høringsfristen for afgivelse af kommentarer til regeringens udkast til strategi for affaldsforebyggelse udløb den 7. april 2015. Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) afgav et høringssvar, som du kan læse via linket i højre side.

Den færdige strategi er nu offentliggjort.

Strategien udgør den nationale plan for affaldsforebyggelse

Strategi for Affaldsforebyggelse - som også har titlen "Danmark uden affald II" - udgør den nationale plan for affaldsforebyggelse, og i kraft af de fremsatte mål og initiativer opfylder strategien kravet i artikel 29 i affaldsdirektivet om en national forebyggelsesplan. Endvidere opfylder strategien kravet i EU´s emballagedirektiv om nationale foranstaltninger om forebyggelse og genbrug af emballage. Strategien gælder for en 12-årig periode (2015-2027) og vil blive revideret, og effekten evalueret mindst hvert sjette år. Strategien indeholder to tværgående temaer: Ressourceeffektive virksomheder og grønt forbrug.

ARI efterlyser forretningsdrevne løsninger

ARI er enig i, at en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug bør være en central målsætning. Ikke kun øget genanvendelse men også affaldsforebyggelse er en vigtig brik i en cirkulær økonomi. Det er vigtigt, at en omstilling til en mere cirkulær økonomi sker på en samfundsøkonomisk ansvarlig måde. På linje med vores syn på opnåelsen af målsætningen om øget genanvendelse i ”Regeringens Ressourcestrategi – Danmark uden affald I” mener ARI, at markedet bør være den centrale faktor i ressourceeffektivitet og grønt forbrug. Det bør således ikke alene være krav til behandlingen af ressourcerne, dialog om gode eksempler, ildsjæle eller tilskud, som skal drive omstillingen. Der skal sættes fokus på at sikre rammer og incitamenter, så de bæredygtige valg hos forbrugere og virksomheder økonomisk kan svare sig og konkurrere med traditionelle valg – altså forretningsdrevne løsninger.

ARI havde derfor gerne set, at Regeringen havde mere fokus på virkemidler og incitamenter, der sikrer, at markedet bliver driveren for omstillingen.

Fokus på produktdesign og indholdet af problematiske stoffer

ARI støtter det skitserede fokus på design af produkter, da design er afgørende – ikke alene for genbrug og reparation – men i høj grad også for en optimal genanvendelse af materialerne i relation til at muligheden for at skille materialetyper ad og for indholdet af problematiske stoffer. Brugen af Ecodesign-direktivet er efter ARI’s opfattelse et brugbart værktøj i den forbindelse, som kan og bør anvendes til at sikre design- og produktkrav, der sikre nemmere reparation, større holdbarhed, fremme af anvendelsen af genbrugsmaterialer og fjernelsen af miljøfremmede stoffer. Også øvrige håndtag i EU-kemikalielovgivning bør anvendes mod miljøfremmede stoffer.

Regeringens målsætninger

Regeringen har i strategien fastsat målsætninger for hver af strategiens fem indsatsområder: madspild, bygge & anlæg, tekstiler, elektronik og emballage. Ingen af målsætningerne er kvantitative eller målbare. Desværre – det havde vi selvfølgelig gerne set. Vi har dog også forståelse for, at det er en vanskelig øvelse. Regeringen planlægger at evaluere strategiens effekter mindst hvert sjette år. ARI støtter i princippet, at der foretages evalueringer af politiske beslutninger og strategier, men når strategien ikke indeholder kvantitative eller målbare målsætninger, mener vi ikke, at en egentlig evaluering giver mening i denne situation.

ARI's høringssvar

Danmark uden affald II

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen