09.05.14 ARI Nyheder

Debat: Regeringens vækstpakke 2014

Regeringens vækstpakke 2014: "Danmark helt ud af krisen" indeholder planer for organiseringen af affaldsforbrændingssektoren. ARI har i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse.

Den nuværende organisering af affaldsforbrændingssektoren er utidssvarende. Alle i affaldssektoren har ventet længe på en ændring og dermed en afklaring af de fremtidige rammevilkår. ARI bakker op om, regeringens planer om at effektivisere sektoren via en konkurrenceudsættelse.

Effektiviseringspotentialet bør opnås via en licitationsmodel, hvor alt affald til forbrænding udbydes, og hvor der dermed skabes en reel adskillelse af kommunernes rolle som myndighed og driftsherre.

For at opnå øget genanvendelse skal der yderligere skabes nogle klare incitamentsstrukturer, der sikrer, at ressourcerne sorteres ud af affaldet inden forbrændingen - denne sortering kunne med fordel også konkurrenceudsættes via en licitationsmodel.

Pressemeddelelse