01.10.13 ARI Nyheder

Pressemeddelelse: Ressourcestrategien

Danmark Uden Affald – et skridt i den rigtige retning, men der er langt til målet, mener Affalds- og Ressourceindustrien (ARI).

ARI finder det meget positivt, at der i regeringens nye ressourcestrategi rettes fokus mod at sikre ressourcerne i affaldet, som led i Danmarks grønne omstilling.

Vi havde dog håbet på, at udspillet ville være langt mere konkret. Der er brug for, at vi hurtigt og effektivt får fjernet nogle af de barrierer, der i dag forhindrer, at vi bliver bedre til at udnytte de værdier og ressourcer, der er i affaldet, inden dette brændes eller deponeres.

ARI finder det derfor afgørende, at den i strategien bebudede ressourceplan fjerner den kommunale anvisningsret på alt erhvervsaffald og gør op med kommunernes dobbeltrolle som tilsynsmyndighed og driftsherre med økonomiske interesser i forbrændingssektoren.

Det er en nødvendighed for ressourcestrategiens succes, at der sikres fri konkurrence på affaldsmarkedet, i Danmark såvel som inden for EU. Det er som landsdækkende privat virksomhed allerede svært nok at navigere i det eksisterende marked, hvor de enkelte kommuner i vid udstrækning tolker og implementere gældende miljølovgivning i forhold til egne interesser.

ARI ser derfor frem mod en god dialog med Miljøstyrelsen i forbindelse med, at regeringens mål og initiativer for et ”Danmark Uden Affald”, skal udmøntes i en ressourceplan for affaldshåndteringen.

Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) er en del af DI og stiftet af RGS 90 A/S, Stena Recycling A/S og Marius Pedersen A/S, som er blandt de største virksomheder på affaldsområdet i Danmark.