03.11.16 ARI Nyheder

Virksomheder skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi

Regeringen har nedsat et rådgivende udvalg for cirkulær økonomi. 12 erhvervsledere skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen kan understøtte virksomhedernes omstilling til cirkulær økonomi.

Pengesedler i skraldespand

Regeringen har netop nedsat et Advisory Board for cirkulær økonomi, der skal udarbejde anbefalinger til, hvordan dansk erhvervslivs omstilling til en cirkulær økonomi mest hensigtsmæssigt kan understøttes. Der skal gøres op med brug og smid væk-kultur i Danmark, og derfor vil regeringen sætte mere gang i den cirkulære økonomi, hvor materialer og produkter recirkuleres med det mindst mulige værditab. Ressourcerne skal udnyttes bedre ved at genanvende og genbruge dem, så de får et nyt liv.

Udvalgets opgaver er at:

  • Udarbejde en vision for, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille til en mere cirkulær økonomi, herunder erhvervslivets egne målsætninger for dansk erhvervslivs omstilling frem mod 2030.
  • Udarbejde anbefalinger til konkrete indsatser, som kan styrke omstillingen til en mere cirkulær økonomi, herunder også indsatser som erhvervslivet selv kan iværksætte. Anbefalingerne skal samlet set udarbejdes med henblik på at understøtte både erhvervs- og samfundsøkonomiske gevinster.

Inden sommeren 2017 skal rådet give regeringen anbefalinger til, hvordan den kan understøtte dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi. Det skal bidrage til øget genanvendelse, som skal styrke væksten og give gevinster for miljø og klima.  

Regeringen angiver selv følgende baggrund og begrundelse for nedsættelsen:

”For at bidrage til at Danmark står stærkt i den internationale konkurrence og får tilstrækkeligt gode betingelser for at realisere de økonomiske og miljømæssige potentialer, er det centralt, at staten på en intelligent måde understøtter virksomhedernes arbejde med at udnytte potentialerne ved en omstilling til en mere cirkulær økonomi. Med henblik på at sikre den størst mulige sammenhæng mellem dansk erhvervslivs behov og de offentlige rammebetingelser på området nedsætter regeringen derfor et Advisory Board for cirkulær økonomi.”

Det er et initiativ, som Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) virkelig kan bakke op om. Det er fornuftigt at lade erhvervslivet komme til orde. Hvad er deres erfaringer? Hvor ser de udfordringer og muligheder?

Mange danske og udenlandske virksomheder arbejder allerede systematisk med cirkulær økonomi, fordi der er et betydeligt økonomisk potentiale i bedre produktdesign, ressourceeffektiv produktion, nye forretningsmodeller og øget genanvendelse. Det er således en bred dagsorden, som involverer mange aktører. I ARI er vi glade for, at også virksomheder fra affaldsgenanvendelsesbranchen er repræsenteret i udvalget.  

Se pressemeddelelse om det nye Advisory Board på Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside eller på Erhvervs- og vækstministeriets hjemmeside herunder

Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside
Erhvervs- og vækstministeriets hjemmeside

Marianne Munch Jensen
Skrevet af:

Marianne Munch Jensen