01.05.19 ARI Nyheder

Godt men sent affaldsudspil fra regeringen

Regeringens udspil om øget genanvendelse af affald rummer gode analyser og tiltag, men kommer sent i lyset af det kommende folketingsvalg. Hvis ikke det lykkes at lande en aftale inden valget, vil vi opfordre den kommende regering (uanset farve) til at tage resolut fat på affaldsområdet med samme afsæt.

Regeringen har i dag offentliggjort et udspil om øget genanvendelse af affald.

Affaldsbranchen er glad for den analyse, regeringen kommer med. Herunder når regeringen peger på, at bæredygtig vækst, opfyldelse af EU’s ambitiøse genanvendelsesmål og en position som foregangsland for grønne løsninger kræver en styrket indsats for øget genanvendelse. Og ikke mindst er vi glade for, at regeringen anerkender, at organiseringen af affaldssektoren og rollefordelingen mellem kommuner og private virksomheder udgør fundamentet.

Udspillet bygger på den rigtige analyse og rummer gode og nødvendige tiltag. Eksempelvis har den hidtidige opsplitning af genanvendeligt affald fra husholdninger og erhverv og den uklare konkurrencesituation mellem kommunale og private skabt usikkerhed hos de investorer, der ellers gerne vil investere i store og højeffektive genanvendelsesanlæg.

Derfor er det markant og positivt, at regeringen lægger op til at skabe en klarere opdeling. Men reformudspillet kommer desværre så tæt på det kommende valgs udskrivelse, at det er svært at tro på, at udspillet bliver til virkelighed på denne side af et valg. Det er ærgerligt.

Formand for Affalds- og Ressourceindustrien og salgsdirektør i Marius Pedersen A/S, Jeanett Vikkelsøe:

”Manglende klarhed om regler, rammer og ikke mindst opgavefordelingen mellem private og kommunale har i årevis stået i vejen for den nødvendige udvikling og de nødvendige investeringer i at bringe Danmark tættere på en cirkulær fremtid. Derfor er det både godt og skidt, at regeringen spiller ud nu”.

”Udspillet er godt, fordi det rummer mange af de afklaringer, affaldsbranchen har efterspurgt i årevis. Regeringen lægger op til at konkurrenceudsætte al affaldsbehandling og ikke kun – som i dag – dele af erhvervsaffaldet. Det er vigtigt, fordi volumen og ensartethed er afgørende for, at virksomhederne tør binde an med de nødvendige og store investeringer i moderne cirkulære affaldsbehandlingsanlæg”.

”Udspillet er skidt, fordi det kommer meget tæt på, at der udskrives valg. Dermed er det usandsynligt, at udspillet bliver gennemført før valget. Det er ekstra ærgerligt, fordi de konkrete initiativer faktisk ikke er nye. Udspillet ligger i direkte forlængelse af regeringens strategi for affaldsområdet helt tilbage fra 2016, men som endnu ikke har været til politisk forhandling”.

”Vi håber og tror, at en regering efter valget (uanset farve) vil tage resolut fat på problemet med samme indholdsmæssige afsæt. Området har været syltet i årevis, og der er tyngende behov for klare rammer for at indfri det cirkulære potentiale. Den nødvendige modernisering af sektorens organisering kræver lederskab og politisk vilje til at udstikke en klar kurs, hvor både kommuner og private kender spillereglerne på den lange bane. Det er derfor afgørende, at der kommer en bred politisk aftale – før eller efter valget”.

Yderligere oplysninger: Sekretariatsleder i ARI, Marianne Munch Jensen, 51519874, mamj@di.dk.

Se hele regeringens udspil her.