13.06.19 ARI Nyheder

Ny formand og ny sekretariatsleder i Affalds- og Ressourceindustrien

Affalds- og Ressourceindustriens nye sekretariatsleder hedder Niels Bukholt og trækker på års erfaring med affalds- og miljøområdet. I ARI skal han bidrage til det fortsatte arbejde for cirkulær økonomi. Samtidig med nyansættelsen roterer formandsskabet i foreningen også. Ny formand er adm. direktør, Henrik Grand Petersen, fra RGS Nordic.

At affaldsområdet og omstillingen af den danske affaldssektor til fremtidens cirkulære økonomi er en stor opgave, ved de fleste i branchen. Udover at området er teknisk og lovgivningsmæssigt kompliceret, er det også politisk følsomt.

Ikke mindst derfor er Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) meget glade for, at en af landets tunge kapaciteter på området, Niels Bukholt, er tiltrådt som ny sekretariatsleder. Niels Bukholt vil fremover være organisationens ansigt udadtil og fortsætte samarbejdet med virksomheder og andre aktører i hele værdikæden fra produktion til genanvendt affald om at øge genanvendelsen og fremme den cirkulære økonomi.

Den nye sekretariatsleder er uddannet jurist og tidl. lektor i miljøret og kommer senest fra en stilling som Chefkonsulent hos DTL – Danske Vognmænd, hvor han har haft ansvar for affald, genbrug, cirkulær økonomi, miljø og klima. Før det har han arbejdet i bl.a. Miljøstyrelsen med ansvar for cirkulær økonomi og ressourcehåndtering.

”Vi er ovenud glade for, at Niels har takket ja til stillingen som sekretariatsleder hos ARI. Han er en stor kapacitet inden for affaldsområdet og nyder med rette stor respekt blandt kollegaer og samarbejdspartnere. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi med Niels’ viden, kompetencer og netværk får endnu mere medvind til at skabe ensartede vilkår for affaldshåndteringen i Danmark”, siger foreningens nytiltrådte formand, Henrik Grand Petersen, der er adm. direktør hos RGS Nordic.

ARI’s nye formand, Henrik Grand Petersen, afløser salgs- og marketingdirektør i Marius Pedersen A/S, Jeanett Vikkelsøe. Jeanett Vikkelsøe er efter eget valg trådt tilbage som formand på grund af travlhed, men fortsætter i foreningens bestyrelse.

Niels Bukholt afløser Marianne Munch Jensen, der har været sekretariatsleder i ARI siden stiftelsen i 2013. Hun har valgt at søge nye veje.

”Vi vil gerne sige Marianne stor tak for den store professionelle og personlige energi, hun har lagt i at drive ARI’s dagsorden fremad. Vi kommer til at savne Marianne, men ønsker hende nu held og lykke fremover”, siger Henrik Grand Petersen.