25.03.20 ARI Nyheder

Ari bakker op om fælles ordning for emballageaffald

Erhvervslivets største organisationer - Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug og Fødevarer - er enige om at skabe én samlet ordning for håndtering og genanvendelse af al den emballage, der ender hos borgerne. Målet er, at mest muligt bliver indsamlet og genanvendt.

Erhvervslivets største organisationer - Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug og Fødevarer - er enige om at skabe én samlet ordning for håndtering og genanvendelse af al den emballage, der ender hos borgerne. Målet er, at mest muligt bliver indsamlet og genanvendt.

I dag har kommunerne ansvaret for borgernes affald. Men fra 2025 pålægger EU virksomhederne ansvaret for, at de emballager, som de sender på markedet, bliver genanvendt. Og i 2030 skal minimum 65 procent af emballagen genanvendes. Det bakker ARI - Affalds- og Ressourceindustrien - op om.

"Det udvidede producentansvar på emballage bliver under alle omstændigheder starten på en revolution for affaldshåndteringen i Danmark. En fælles og nationalt anlagt ordning, som alle virksomheder kan være med i, er et kæmpe skridt på vejen mod et mere ensartet affaldssystem, som er en forudsætning for at øge genanvendelsen i Danmark”, siger sekretariatsleder i ARI, Niels Bukholt.

Præcis hvordan EU's regler om et producentansvar for emballager skal implementeres i Dannmark er lige nu under behandling i Folketinget - men med udspillet fra de tre organisationer sender erhvervslivet et meget klart signal om, at erhvervslivet er klar til at løfte opgaven.

Udover at øge genanvendelsen af affaldet, vil ordningen også styrke incitamenterne til at arbejder med cirkulært emballagedesign - bl.a. ved at gøre producenterne økonomisk ansvarlige for genanvendelsen.

Kodeordene for den kommende ordning er brugervenlighed, omkostningseffektivitet, miljøeffektivitet og konkurrenceneutralitet.

Læs udspillet og hensigtserklæringen her:

Hensigtserklæring
Skrevet af:

Niels Bukholt