16.03.20 ARI Nyheder

Klimapartnerskabets ambitioner kræver samarbejde

Klimapartnerskabets anbefalinger for affald, vand og cirkulær økonomi er nu offentliggjort, og vi bifalder den ambitiøse målsætning om 90 procent genanvendelse af alt affald for at slutte cirklen mellem forbrug og produktion.

I praksis betyder 90 pct. genanvendelse af affald, at intet affald må spildes ved at blive sendt direkte til forbrænding. Alt skal forsøges sorteret og genanvendt.

Det er en ambitiøs målsætning, der kræver, at industri og det politiske system arbejder for, at den grønne omstilling går hånd i hånd med fortsat vækst og velstand i Danmark. Vi opfordrer alle til at læse rapporten og deltage aktivt i at indfri ambitionerne.

Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

Læs klimapartnerskabets afrapportering her