22.06.20 ARI Nyheder

Stærk og bred aftale om affald vil føre til øget genanvendelse

Den politiske aftale om fremtidens affaldssektor er en sejr for genanvendelse og cirkulær økonomi. Den bryder med års dødvande, den er bredt funderet, og den er ambitiøs.

Et bredt flertal med alle partier på nær Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige står bag en ny og fremtidsrettet klimaaftale for affaldsområdet. Aftalen lægger op til markante forandringer, der vil føre til mere genanvendelse af affald, lavere CO2-aftryk og bedre samarbejde mellem kommuner og private affalds- og genanvendelsesvirksomheder.

I ARI – Affalds- og Ressourceindustrien – er er vi især glade for, at aftalen så markant lægger op til, at affaldskurven skal knækkes. Mindre affald skal brænde af, og mere skal genanvendes.

”Danmark er et af de lande i EU, der brænder mest affald af. Der lægges nu op til, at kurven skal knækkes. Mindre skal brændes af, mindre skal spildes og mere skal genanvendes. Den ambition har været fælles for hele sektoren i årevis. Nu er der også klarere svar på, hvordan ambitionen skal indfries”, siger formand for ARI, Henrik Grand Petersen.

Aftalen læner sig i stort omfang op ad anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi. Blandt de vigtigste tiltag er, at behandlingen af alt det genanvendelige affald nu entydigt bliver en opgave for private virksomheder. Det skal blandt andet ske ved, at produktionsvirksomheder og emballageproducenter i fremtiden får et større ansvar for at genanvende de emballager, de sender i omløb.

”Det er en opgave, som private affaldsvirksomheder har langt bedre forudsætninger for end kommunerne. Processen med at udnytte emballage og andet affald som en ressource sker i tæt samarbejde med de produktionsvirksomheder, der kan og vil bruge genanvendte råvarer frem for jomfruelige ressourcer”, siger Henrik Grand Petersen.

Aftalen giver kommunerne et klart ansvar for at nedbringe forbrændingskapaciteten i forbrændingsanlæggene med 30 procent. Og så rummer aftalen – som ventet - en ensretning af affaldssorteringen i hele landet og et styrket affaldstilsyn.

”Et skarpere tilsyn er ubetinget positivt. Virksomhederne skal konkurrere om at levere de bedste løsninger, og det skal ikke belønnes at skære hjørner. Ensartet sortering er ligeledes afgørende vigtigt. Danmark er for lille til forskellig sortering, og netop det har i årevis stået i vejen for optimal genanvendelse”, siger Henrik Grand Petersen.

Affaldsindustrien er parat til at løfte opgaven og er parat til at investere betydelige summer i de nødvendige anlæg.

”Derfor ser vi frem til at deltage i arbejdet med at konkretisere aftalen. Det er vigtigt, at aftalens høje ambitioner fastholdes med et samlet blik for alt affald i landet og med maksimal genanvendelse for øje”, siger Henrik Grand Petersen.

En af de ting, aftalen desværre ikke omfatter er konkurrenceudsættelse af den praktiske indsamling og transport. Det ville have åbnet op for en bedre logistik, mindre trafik og lavere omkostninger for både husholdninger og erhverv.

”Det håber vi kan blive taget op parallelt med implementeringen af løsningerne eller senest i forbindelse med indførelsen af producentansvaret for emballage. Der er et momentum nu for at forandre og skabe en endnu mere ambitiøs affaldssektor med maksimalt fokus på genanvendelse”, siger Henrik Grand Petersen.

Yderligere information

Find affaldsaftalen her
Niels Bukholt

Niels Bukholt

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4565
  • Mobil +45 2442 9435
  • E-mail nbuk@di.dk