18.05.20 ARI Nyheder

ARI: Ambitiøst affaldsudspil kan give store CO2-gevinster

Regeringens udspil om ensartet sortering, mere genanvendelse og mindre afbrænding af affald er godt. Retningen er rigtig ift. at indfri CO2-potentialet fra affaldssektoren. De næste naturlige skridt er mere tilsyn og bedre adgang til affaldet for de virksomheder, der skal genanvende det.

Synet på affald som ressource skal ændres, hvis mere skal genanvendes og det store CO2- og ressourcepotentiale skal indfris. Regeringens udspil om at ensrette sorteringen over hele landet er et vigtigt første skridt på vejen.

”Det er i dag op til kommunerne, hvordan affald sorteres og indsamles. Og de gør det ret forskelligt. Det står i praksis i vejen for at genanvende mere affald. For eksempel blander mange kommuner glas, metal og plastik sammen – og det betyder reelt, at plastik fra eksempelvis fødevareemballage ikke kan genanvendes til ny emballage. Derfor er det afgørende, at regeringen nu vil ensrette sorteringen og dele affaldstyperne mere op”, siger sekretariatsleder Niels Bukholt fra ARI – Affalds- og Ressourceindustrien.

ARI glæder sig over, at regeringen markerer en klar ambition om, behandlingen af husholdningernes genanvendelige affald skal udbydes, så landets genanvendelsesvirksomheder kan samarbejde med produktionsvirksomhederne om at finde nye veje til at genanvende mere affald.

”Virksomhederne skal kunne få adgang til affaldet, så det kan indgå i ny produktion som ressourcer. Det vil være et vigtigt skridt ift. at gøre affaldssektoren klimaneutral i 2030, siger Niels Bukholt.

Et oplagt skridt ligger lige for. Senest fra 2025 skal et EU-besluttet producentansvar give produktionsvirksomheder og emballageproducenter ansvaret for at genanvende de emballager, de sender på markedet. En lang række EU-lande er allerede i gang med at løse opgaven – men Danmark er desværre ikke rigtig gået i gang endnu.

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi – bakket op af erhvervslivet, der er parat til at investere i nye sorterings- og genanvendelsesløsninger – foreslår derfor at private virksomheder overtager ansvaret for både håndtering og finansiering af affaldet og genanvendelsen, efter at kommunerne har samlet det ind.

”At omdanne affald til ressourcer er i praksis et tæt samarbejde, hvor genanvendelsesvirksomheder og produktionsvirksomheder i fællesskab definerer både kvalitetsstandarder og forsyningssikkerhed for de genanvendte ressourcer i en kunde-/leverandørrelation. Det lægger mere op til privat end til kommunal håndtering”, siger Niels Bukholt.

Et andet vigtigt tiltag vil være, hvis regeringen skruer op for affaldstilsynet.

”Det er i dag alt for lemfældigt både overfor både kommuner og private. Men man skal ikke kunne konkurrere på at skære hjørner. Derfor skal affaldstilsynet skærpes og gerne gøres statsligt, så kommunerne ikke skal kontrollere sig selv”, siger Niels Bukholt.

Regeringens udspil tager afsæt i plastik – og det er vigtigt, at der genanvendes mere plastik. Men det er også vigtigt at tænke helhedsorienteret og være ambitiøse med alt det andet affald også.

”Der er store klimagevinster i at genanvende affald bredt i stedet for at brænde det af”, siger Niels Bukholt.

Skrevet af:

Niels Bukholt