23.06.21 ARI Nyheder

Affalds- og ressourceindustrien hæver barren

Klimaplanen fra 2020 lægger skinnerne ud for en omstilling af affaldssektoren til en komplet cirkulær og markedsbaseret økonomi. ARI - Affalds- og Ressourceindustrien - vil tage ansvar for udviklingen i samarbejde med sektorens øvrige private og kommunale aktører.

De kommende år vil byde på store forandringer i affaldssektoren.

Både kommunale affaldsselskaber og private virksomheder er i gang med at omstille sig til en fremtid, hvor affaldet skal sorteres mere ensartet i hele landet, og hvor mere skal genanvendes og mindre brændes af.

Det er konsekvensen af sidste års politiske klimaaftale for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som et bredt politisk flertal på Christiansborg står bag.

Mange af sporene er ved at blive lagt netop nu, og blandt andet på den baggrund er brancheforeningen ARI - Affalds- og Ressourceindustrien - sidste år udvidet fra fem til 10 medlemmer.

ARI’s medlemmer overtager ansvaret for og håndterer en tredjedel af alt affald i Danmark, og der er stort set ikke nogen typer affald i nogen kommuner, som ikke kommer forbi et af medlemmernes anlæg på vejen mod bedre genanvendelse. Og der er ikke nogen kommuner rundt i landet, som ARI’s medlemmer ikke er til stede i.

Højere ambitioner

På ARI’s seneste årsmøde i juni 2021 blev det besluttet at hæve branchens i forvejen høje standarder og ambitioner. Målet er at arbejde for en komplet cirkulær og markedsbaseret omstilling af affaldssektoren.

Affaldsbranchens samfundsansvar for ressourcer, for klima og for miljø er stort. I en verden, hvor knaphed på ressourcer er en voksende global udfordring, og hvor klimaet er udfordret af et stadig voksende CO2-udslip, vil vi arbejde for, at genanvendte ressourcer bliver lige så værdifulde og efterspurgte som jomfruelige, så både trækket på jordens ressourcer og affaldssektorens CO2-aftryk bliver mindre Sekretariatsleder i ARI - Affalds- og Ressourceindustrien, Niels Bukholt

Det skal blandt andet ske ved fortsat at hæve standarderne for, hvad samfundet med rette skal kunne forvente af branchen og af foreningens medlemmer. Mere konkret overvejes et egentligt formaliseret branchekodeks.

Mere samarbejde

Brancheforeningen bakker op om den politisk vedtagne plan og arbejder aktivt for, at planen føres ud i livet så hurtigt og konsekvent som muligt.

Derfor oplever man os af og til presse på for, at andre bliver lige som ivrige som os for at komme videre og levere på de politiske ønsker. Heldigvis er der stigende konsensus om, at det er den vej, verden skal gå.

Selvom en række kommuner har udfordringer med at indføre eksempelvis den ensartede sortering til den politisk fastsatte deadline i år, så er det også vores oplevelse, at mange kommuner spiller aktivt med ift. både sortering og udbud af affaldet på markedet.

Det er positivt. For selvom vi tror på, at det er muligt at omstille affaldssektoren i en retning, hvor alt affald ses som råvarer for produktionsvirksomhederne, så er det også en svær øvelse, der kræver samarbejde. Kvalitet i genanvendelsen og incitamenter til at genanvende skal være ledetrådene for fremtidens affaldshåndtering Niels Bukholt

De først kommende forandringer vil - udover den ensartede sortering - bl.a. være opbygningen af et privat baseret producentansvar på emballage som vil betyde, at langt mere affald af bl.a. glas, metal, pap- og papir vil blive indsamlet til genanvendelse. Og på ryggen af det vil der blive investeret i at skabe de anlæg, der skal løfte genanvendelsen.

Det bliver en spændende udvikling - og den er kun lige begyndt.

Relateret indhold