09.05.23 ARI Nyheder

Nye informationsark med overblik over den igangværende reform af affaldssektoren

ARI – Affalds- og Ressourceindustrien har udarbejdet en række kortfattede informationsark, der giver overblik over den igangværende reform af affaldssektoren og ikke mindst de praktiske konsekvenser på de vigtigste delområder.

Det har vi, fordi både reformen og affaldssektoren er kompleks. Vi vil gerne bidrage til oplysning og forståelse for reformen og de mange forandringer i rammer og regler, som den medfører.

Reformen tager afsæt i Klimaplan for en grøn affaldssek­tor og cirkulær økonomi fra 2020 og skal samlet set sikre, at mere affald i fremtiden genanvendes eller genbruges, og mindre brændes af.

Du finder arkene her – frit tilgængelig for alle.

Nina Nagskov Jørgensen

Nina Nagskov Jørgensen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3724
  • Mobil +45 2245 3122
  • E-mail ninj@di.dk

Relateret indhold