15.05.24 ARI Nyheder

Branchehøring af afsætningskriterier for madaffald

I forbindelse med ARI og Brancheforeningen Cirkulærs projekt om udvikling af fælles afsætningskriterier sendes nu det første sæt af kriterier – for madaffald – i høring frem til 1. juni 2024.

Kriterierne er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe og følger en standard-skabelon. Formålet med afsætningskriterierne er at skabe et fælles fokus på, hvad der er vigtigt at have for øje i forhold til videre behandling af den enkelte fraktion, herunder dokumentation af sortering, oparbejdning og genanvendelse af fraktionen.

Efterhånden som vi kommer i mål med afsætningskriterier for flere fraktioner, vil de ligeledes sendes i fire ugers høring inden de offentliggøres i en endelig version på hhv. ARI’s og Brancheforeningen Cirkulærs hjemmeside.

Kommentarer til kriterierne sendes til Tobias Breinholt Hoffmann, der er medlem af arbejdsgruppen for madaffaldskriterier, på tobias@gemidan.dk med cc til brancheforeningernes to sekretariater:

- Nana Winkler på nw@cirkulaer.dk 

- og Niels Bukholt nbuk@di.dk

Høringsfrist: 1. juni 2024.

 

 

Relateret indhold