AKTUELT

Nyheder fra ARI

Høringssvar fra ARI

Høringssvar i 2019:

Lovfæstelse
Rammer for kommunal erhvervsvirksomhed

Ny anmelderordning
Miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

Høringssvar i 2018:

Affald i havne
Nye krav til modtagelsesfaciliteter

EU-høring
Affaldstransportforordningen

Skrotbiler
Godtgøresel

Affaldsgebyr
Ophævelse af kommunens administrationsgebyr

 

Høringssvar i 2017:

Affaldsbekendtgørelsen
Forslag til forbedring af reglerne

Affaldsdatasystemet
Indberetningsforpligtelse ændres

Kommunale fællesskaber
Ophævelse af godkendelseskravet

Høringssvar i 2016:

Cikurlær økonomi
EU-kommissionens ny forslag


Høringssvar i 2015:

NOX-afgiften
Nedsættelse af afgiften

Mindre affaldsanlæg
Miljøregulering

Midlertidige aktiviteter
Miljøregulering

Restproduktbekendtgørelse
PCB-grænseværdi

Batteribekendtgørelser
Ændringer i to bekendtgørelser

Affaldsbekendtgørelsen
Klassificering af farligt affald

Danmark uden affald II
Affaldsforebyggelsesstrategi

Høringssvar i 2014:

VE-affald
Dokumentationskrav

Indsamleruddannelsen
Undervisning og prøve

VE-affald
Afgiftsfritagelse af forbrænding

Cikurlær økonomi
Og revision af affaldsdirektiver

Slambekendtgørelsen
Affald til jordbrugsanvendelse

Listebekendtgørelsen
Bat og revurdering

Destruktionskapacitet
Kapacitet til farligt affald

Regeringens ressourceplan
Øget genanvendelse

Elektronikbekendtgørelsen
Og transport af affald

Høringssvar i 2013:

Tilbagetagningsordninger
Private og frivillige

Indsamleruddannelsen
Gebyrfinansiering

Afgiftlovforslag
Forsyningssikkerhedsafgift

Afgiftslovforslag
Forsyningssikkerhedsafgift - foto