AKTUELT

Nyheder fra ARI

Høringssvar fra ARI

Høringssvar 2022:

Læs ARI's høringssvar vedrørende aktørbekendgørelsen m.v.;

Høringssvar vedrørende aktørbekendtgørelsen

Læs DI og ARI's hørringssvar vedrørende ændringer i vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffad:

Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald

Læs ARI's høringssvar til ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet:

Forslag til ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet 

Læs DI og ARI's høringssvar til ændring af § 48, stk. 2 og indsættelse af ny § 48 a i miljøbeskyttelsesloven:

Tilpasning af forslag om kommunale rammer for
indsamling af affald

Læs ARI's høringssvar vedrørende bilskrotbekendtgørelsen:

Høringssvar fra december 2022 og Høringssvar fra september 2022

Læs ARI's høringssvar vedrørende genbrugshjørner: 

Høringssvar vedrørende genbrugshjørner

Høringssvar 2021:

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om affald 
DI og ARI's høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelsesændring.

Handlingsplan for cirkulær økonomi 
Samling til en plan vedrørende cirkulær økonomi.

Årsrapporter fra ARI

Årsrapport 2022

Læs ARI's Årsrapport 2022 her. 

Årsrapport 2021

Læs ARI's årsrapport 2021 her.

Årsrapport 2020

Læs ARI's årsrapport 2020 her.