AKTUELT

Her kan du læse nyheder og høringssvar fra ARI. Du kan holde dig opdateret på ARI's aktiviteter ved at følge ARI's LinkedIn-profil.

Følg ARI's LinkedIn-profil

Nyheder fra ARI

ARI's LinkedIn opslag

Her kan du se de seneste opslag fra ARI's LinkedIn.

Høringssvar fra ARI

Høringssvar 2024:

Høringssvar - Delrapport 2, bemærkninger 27.02.2024

Læs ARI's høringssvar til Forsyningstilsynets udkast til nye markedsvilkår for branchen i høring.

Høringssvar vedr. konkurrencefremmende tiltag 11.03.2024

Læs ARI's høringssvar til Forsyningstilsynet vedr. konkurrecefremmende tiltag.

Høringssvar vedr. selektiv nedrivning 02.04.2024

Læs ARI's høringssvar til Miljøstyrelsen vedrørende selektiv nedrivning.

 

 

Høringssvar - samlenotat, sag (2008/98/EF) 16.04.2024

Læs det samlede høringssvar fra ARI og DI til samlenotatet i høring. Fokus er på indhold vedr. tekstiler samt det udvidede producentansvar på tekstiler.

Høringssvar vedr. kompostering af haveaffald 06.05.2024

Læs ARI's høringssvar til Energistyrelsen vedr. kompostering af haveaffald. 

 

 

 

 

Høringssvar 2023:

Høringssvar vedr. selektiv nedrivning

Læs ARI's høringssvar til Miljøministeriets udkast til ændring af miljøbeskyttelsesloven mhp. selektiv nedrivning.

Høringssvar vedr. biomassebekendtgørelsen

Læs ARI's høringssvar til udkastet til den reviderede bekendtgørelse om biomasseaffald.

Høringssvar vedr. indtægtsloftsloven

Læs ARI's høringssvar til forslag til lov om et loft over indtægter fra elpruduktionen (indtægtsloftsloven).

Høringssvar vedr. fornyet delhøring af lovforslag om affaldsforbrænding

Læs ARI's høringssvar vedrørende den fornyede delhøring af lovforslag om affaldsforbrænding.

Høringssvar vedr. ny organisering af forbrændingssektoren 

Læs ARI's høringssvar vedrørende lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.

Høringssvar vedr. ændring af dækbekendtgørelsen

Læs ARI's høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk.

Høringssvar vedrørende udskydelse af ikrafttræden af regler om kompost 

Læs ARI's høringssvar vedrørende udkast til ændringsbekendtgørelse til affaldsaktørbekendtgørelsen vedrørende ikrafttrædelsen af reglerne om kommunernes behandling af kompost indsamlet under de kommunale indsamlingsordninger.

Høringssvar vedr. revision af Affaldsrammedirektivet

Læs ARI's høringssvar til revision af affaldsrammedirektivet med fokus på tekstil – og madaffald.

 

Høringssvar 2022:

Høringssvar vedrørende aktørbekendtgørelsen

Læs ARI's høringssvar vedrørende aktørbekendgørelsen m.v.

Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald

Læs DI og ARI's høringssvar vedrørende ændringer i vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald.

Forslag til ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet 

Læs ARI's høringssvar til ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet.

Tilpasning af forslag om kommunale rammer for
indsamling af affald

Læs DI og ARI's høringssvar til ændring af § 48, stk. 2 og indsættelse af ny § 48 a i miljøbeskyttelsesloven.

Høringssvar fra december 2022 og Høringssvar fra september 2022

Læs ARI's høringssvar vedrørende bilskrotbekendtgørelsen.

Høringssvar vedrørende genbrugshjørner

Læs ARI's høringssvar vedrørende genbrugshjørner.

Høringssvar 2021:

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om affald 
Læs DI og ARI's høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelsesændring.

Handlingsplan for cirkulær økonomi 
Læs samling til en plan vedrørende cirkulær økonomi.

Årsrapporter fra ARI

Årsrapport 2022

Læs ARI's Årsrapport 2022 her. 

Årsrapport 2021

Læs ARI's årsrapport 2021 her.

Årsrapport 2020

Læs ARI's årsrapport 2020 her.