AKTUELT

Nyheder fra ARI

Høringssvar fra ARI

Høringssvar 2022:

Høringssvar vedrørende aktørbekendtgørelsen

Læs ARI's høringssvar vedrørende aktørbekendgørelsen m.v.

Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald

Læs DI og ARI's hørringssvar vedrørende ændringer i vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffad

Forslag til ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet 

Læs ARI's høringssvar til ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet

Tilpasning af forslag om kommunale rammer for
indsamling af affald

Læs DI og ARI's høringssvar til ændring af § 48, stk. 2 og indsættelse af ny § 48 a i miljøbeskyttelsesloven

Høringssvar 2021:

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om affald 
DI og ARI's høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelsesændring.

Handlingsplan for cirkulær økonomi 
Samling til en plan vedrørende cirkulær økonomi.

Årsrapporter fra ARI

Årsrapport 2021

Læs ARI's årsrapport 2021 her.

Årsrapport 2020

Læs ARI's årsrapport 2020 her.