Viden om affaldssektoren

Her kan du læse tværgående information om affaldssektoren.

Fremtidens affaldssektor

I 2020 blev der indgået en bred politisk aftale (Klimaplan for en grøn affaldssek­tor og cirkulær økonomi) om en ny kurs for affaldssektoren. Den er efterfølgende blevet omsat til regler og rammer, der samlet set skal sikre, at mere affald i fremtiden genanvendes eller genbruges, og mindre brændes af.

ARI – Affalds- og Ressourceindustrien har udarbejdet en række kortfattede informationsark, der giver overblik over den samlede reform og ikke mindst indblik i de praktiske konsekvenser på en række af de vigtigste delområder.

Du finder arkene herunder – frit tilgængelig for alle. Vi opfordrer til at bruge dem alle steder, hvor der er brug for overblik og indblik i de nye regler.

Læs ARI's samlede faktaark om den nye organisering af affaldssektoren  her.

Fakta som kunne være særligt relevant for dig