Viden om affaldssektoren

Herunder kan du finde mere tværgående viden om affaldssektoren. 

ARI's samlede faktaark om den nye organisering af affaldssektoren

I 2020 blev der indgået en bred politisk aftale (Klimaplan for en grøn affaldssek­tor og cirkulær økonomi) om en ny kurs for affaldssektoren. Den er efterfølgende blevet omsat til regler og rammer, der samlet set skal sikre, at mere affald i fremtiden genanvendes eller genbruges, og mindre brændes af.

ARI – Affalds- og Ressourceindustrien har udarbejdet en række kortfattede informationsark, der giver overblik over den samlede reform og ikke mindst indblik i de praktiske konsekvenser på en række af de vigtigste delområder.

Du finder arkene herunder – frit tilgængelig for alle. Vi opfordrer til at bruge dem alle steder, hvor der er brug for overblik og indblik i de nye regler.

Læs ARI's samlede faktaark om den nye organisering af affaldssektoren her.

Fakta, som kunne være særligt relevante for dig

Fakta om sortering og indsamling af affald fra private husholdninger

Læs om sortering og indsamling af affald fra private husholdninger her

Fakta om udvidet producentansvar for emballage

Læs om udvidet producentansvar for emballage her.

Fakta om affald til genanvendelse i den private sektor

Læs om affald til genanvendelse i den private sektor her.

Fakta om styrkelsen af affaldstilsynet

Læs om styrkelsen af affaldstilsynet her.

Fakta om styrkelsen af økonomiske hensyn

Læs om styrkelsen af økonomiske hensyn her

Fakta om reel genanvendelse ink. ADS

Læs om reel genanvendelse ink. ADS her.

Fakta om byggeaffald

Læs om byggeaffald her

Fakta om tekstilaffald

Læs om tekstilaffald her.

Fakta om organisk affald

Læs om organisk affald her

Sektorkøreplan for byggebranchen

Sektorsamarbejdet for plast i byggeriet er et ud af tre (senere fire) sektorsamarbejder, der blev nedsat under Det Nationale Plastikcenter i forbindelse med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020.

Læs Sektorsamarbejdet for udsortering af plast  byggeriet's sektorkøreplanen for byggebranchen her