09.03.20 ATD Nyheder

ATD's studietur til Paris

Den 26. august var ATD bestyrelsen på studietur i Paris. Formålet med studieturen var at få et indblik i, hvordan taxibranchen i Paris er, hvilke udfordringer de har, hvordan branchen er opbygget, og hvordan fremtiden ser ud.

I den forbindelse besøgte ATD følgende virksomheder:

Taxi G7, som er en af de førende taxivirksomheder i Frankrig. Ved besøget hos G7 blev ATD præsenteret for G7’s forretningsmodel, deres udfordringer med Uber, og hvordan lovgivningen for taxivirksomheder er. Besøget hos G7 var for bestyrelsen meget inspirerende og gav anledning til nye overvejelser for, hvordan man kunne gentænke taxibranchen i Danmark, med inspiration fra den franske taxibranche.

Navya, som er en af de førende selskaber indenfor autonom kørsel. ATD besøgte Navyas hovedkontor i Lyon. Ved besøget gennemgik Navya deres fremtidsplaner for implementeringen af førerløse kørertøjer i verden, både førerløse shuttlebusser og taxier. Yderligere, hvordan deres forretningsstrategi var, og hvordan de havde oplevet markedet gennem deres levetid. Mødet blev afsluttet med, at bestyrelsen og sekretariatet prøvede Navyas selvkørende køretøj. ATD synes det var et interessant og inspirerende besøg.

Alt i alt var studieturen en succes, som gav ATD et godt indblik i, hvordan taxibranchen i Frankrig er. Yderligere, hvad fremtiden kan bringe med selvkørende kørertøjer.