Foto: Getty Images

09.03.20 ATD Nyheder

Info fra den ekstraordinære generalforsamling og ny sektretariatschef

Generalforsamlingen

ATD havde den 11. oktober 2019 indkaldt medlemmerne af ATD til ekstraordinær generalforsamling med henblik på ændringer i ATD’s vedtægter. Bestyrelsen havde som ændringsønsker fremsat forslag for ændringer af afstemningsreglerne, bestyrelsens størrelse samt en generel modernisering af vedtægterne. Yderligere havde det længe været et behov at tilrettelægge vedtægterne sådan, at de stemte overens med DI’s vedtægter og de forpligtelser, der følger heraf. 

Alle forslag til ændringer blev stemt igennem og vedtaget på generalforsamlingen.

Ny sekretariatschef

Pr. 1. oktober fik ATD ny sekretariatsansvarlig, Delshad Roubei, som har overtaget sekretariatsbetjeningen fra Mette Engelbrecht. Mette Engelbrecht vil fortsat være tilknyttet ATD, men ikke længere være ansvarlig. Vi håber, I vil tage rigtig godt imod Delshad.