Foto: Colourbox

09.03.20 ATD Nyheder

Vigtigt: Nye sataser i ATD-overenskomsten

Den 1. marts 2019 ændres en række satser i ATD-overenskomsten. Nedenfor er angivet hvilke satser der i ændres i ATD-overenskomsten.

Vær opmærksom på, at ændringerne træder i kraft den 1. marts. 2019. Manglende rettidig regulering kan medføre krav om efterbetaling og bod for manglende overenskomstbetaling.

§ 4  stk. 1 Provisionsløn
Regulering af afregningsprocenten 

  • Afregningsprocenten udgør pr. 1. marts 2019 en stigning på 0,3 pct. 

§ 4 stk. 3 Garantibetaling 
Regulering af Garantibetaling

  • Garantibetaling udgør pr. 1. marts 2019 pr. time (gældende hele døgnet) kr. 137,65
  • Garantibetalingssatsen opgøres 1. gang pr. kalendermåned.

§ 5 timeløn
Regulering heraf

  • Timelønnen udgør pr. 1. marts 2019 kr. 144,55

§ 11 stk. 2 regulering af særlig opsparing

Medarbejdere opsparer i alt den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing.

Den særlige opsparing udgør pr. 1. marts 2019 2,0 pct.