Foto: Colourbox

09.03.20 ATD Nyheder

Vigtigt: Nye satser i ATD-overenskomsten

Den 1. marts 2020 ændres en række satser i ATD-overenskomsten. Nedenfor er angivet hvilke satser der ændres i ATD-overenskomsten.

Vær opmærksom på, at ændringerne træder i kraft den 1. marts. 2020. Manglende rettidig regulering kan medføre krav om efterbetaling og bod for manglende overenskomstbetaling.

§ 4  stk. 1 Provisionsløn
Regulering af afregningsprocenten 

  • Afregningsprocenten er nu blevet landsdækkende og udgør 46 pct. 

§ 4 stk. 3 Garantibetaling 
Regulering af Garantibetaling

  • Garantibetaling udgør pr. 1. marts 2020 pr. time (gældende hele døgnet) kr. 137,65
  • Garantibetalingssatsen opgøres 1. gang pr. kalendermåned.

§ 5 timeløn
Regulering heraf

  • Timelønnen udgør pr. 1. marts 2020 kr. 147,75

§ 11 stk. 2 regulering af særlig opsparing

Medarbejdere opsparer i alt den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing.

Den særlige opsparing udgør pr. 1. marts 2020 3,0 pct.