Foto: Colourbox

09.03.20 ATD Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling 11. oktober 2019

ATD-bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter § 11. Ifølge § 11 i foreningens vedtægter skal indkaldelsen ske "hurtigst muligt".

Fredag den 11. oktober 2019 kl. 9:00,
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle.

Begrundelsen for den ekstraordinære generalforsamling er, at bestyrelsen finder det nødvendigt at ændre foreningens vedtægter § 12 vedrørende ”afstemningsregler” og vedrørende § 13 ”antal af bestyrelsesmedlemmer”, foruden en generel modernisering af vedtægterne, således at de blandt andet følger med ændringerne i lovgivningen med relevans for Taxi.

De ændrede vedtægter er vedhæftet denne indkaldelse.

Ændringer til forslag om ændringer, som de er fremstillet i den fremsendte vedtægt, skal fremsendes til sekretariatet snarest muligt og ikke senere end på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Velkomst v/ formand Richard Motzfeldt
  2. Valg af dirigent
  3. Konstatering af lovligheden af den ekstraordinære generalforsamling
  4. Bestyrelsens præsentation og begrundelse for forslag 1, om ændring af § 12 i vedtægter for ATD, Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark, vedtaget ved foreningens stiftende generalforsamling i marts 2001 med senere ændringer
  5. Afstemning af forslag 1 og eventuelle modforslag
  6. Bestyrelsens præsentation og begrundelse for forslag 2, om ændring af § 13 i vedtægter for ATD, Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark, vedtaget ved foreningens stiftende generalforsamling i marts 2001 med senere ændringer
  7. Afstemning af forslag 2 og eventuelle modforslag
  8. Bestyrelsens præsentation og begrundelse for de generelle ændringer som led i en modernisering af vedtægterne
  9. Afstemning om de generelle ændringer og eventuelle modforslag
  10. Eventuelt

Seminar om overenskomstforhandlinger samt indkomne forslag til ændringer

I forlængelse af generalforsamlingen vil ATD-sekretariatet gennemgå ATD-overenskomsten og indsamle ønskede forslag til ændringer af overenskomsten til overenskomstforhandlingerne i 2020.

Samlede dagsorden er som følger:

09.00 - 09.30 Generalforsamling
09.30 - 10.30 Oplæg og undervisning ”En gennemgang af overenskomsten”
10.30 - 10.45 Pause
10.45 - 12.00 Drøftelse af muligheden for ændringer ved OK2020
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.00 Genoptagelse af drøftelser om OK2020.