Foto: Colourbox
06.11.20 ATD Nyheder

Bøder for manglende mundbind i taxaer

Taxivognmænd kan straffes med bøde, hvis reglerne om mundbind eller visir ikke bliver overholdt ved taxikørsel. Transportministeriet ønsker reglerne indskærpet i virksomhederne.

Den 22. august 2020 trådte de nye regler om brug af mundbind i kollektiv transport i kraft. Reglerne fastslår, at vognmanden er forpligtet til at sikre, at deres chaufførerne bruger mundbind eller visir. Vognmanden kan straffes med bøde for manglende overholdelse af reglerne.

Transportministeriet har henvendt sig til organisationerne om manglende efterlevelse af reglerne, og har anmodet om, at disse indskærpes. Transportministeriet skriver:

”Til Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk PersonTransport og Taxiterminalen

Vi modtager løbende meldinger om taxichauffører, der kører uden mundbind eller visir på, som det ellers er påkrævet, når der er passagerer i bilen. I givet fald er dette undergravende i forhold til at begrænse smittespredningen og særligt problematisk i disse tider med høje smittetal. Vi vil bede jer om at kommunikere videre til jeres medlemmer, taxivognmændene og arbejdsgiverne for chaufførerne, at de bedes gennemføre tiltag med henblik på at sikre, at chaufførerne bærer mundbind eller visir i overensstemmelse med kravet.”

Reglerne er helt klare

Bekendtgørelsen om krav om mundbind m.v. i kollektiv transport m.v. retter sig primært mod de rejsende, men er også henvendt til vognmænd der beskæftiger chauffører inden for taxikørsel.

Vognmanden har pligt til at påse, at chaufførerne også har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, så længe chaufføren befinder sig i transportmidlet eller på en station m.v.

Der er ikke krav om, at chaufførerne bruger mundbind eller visir, hvis de opholder sig i et aflukket rum, hvor det alene er chaufførerne, der har adgang.

Der er enkelte undtagelser, herunder at mundbind eller visir kan fjernes midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med chaufførens mulighed for udsyn.

Hvis reglerne ikke bliver overholdt kan vognmanden blive straffet med bøde for manglende overholdelse af reglerne.

Arbejdstilsynet skriver om brug af mundbind:

"Mundbind/visir, der skal bæres af ansatte for at begrænse risikoen for, at de bliver udsat for coronavirus i arbejdstiden, er personlige værnemidler.

Efter arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gælder også i forhold til risikoen for udsættelse for coronavirus.

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de ansatte følger sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for brug af mundbind/visir de steder, hvor der er indført krav om, at der skal bæres mundbind/visir, og hvor de ansatte i arbejdstiden kan blive udsat for risiko for smitte med coronavirus som f.eks. ved transport i offentlige transportmidler.

Efter arbejdsmiljølovgivningen skal arbejdsgiveren afholde udgifterne til anskaffelse af de personlige værnemidler, som de ansatte skal bruge i forbindelse med arbejdet. Det gælder også i forhold til mundbind/visir, der skal bæres af de ansatte for at begrænse risikoen for, at de bliver udsat for coronavirus."

 

 

 

Relateret indhold