Foto: Getty Images

09.03.20 ATD Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

ATD's medlemmer inviteres til ordinær generalforsamling:

Den 23. april 2020, Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.

Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15. marts 2020 på atd@di.dk.