04.03.21 ATD Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i ATD

ATD's medlemmer inviteres til generalforsamling den 15. april 2021.

Generalforsamlingen afholdes den 15. april 2021 i Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18 1553 København V.

Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15. marts 2021. Send til atd@di.dk.