Foto: Vejle Center Hotel
08.03.22 ATD Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 i ATD

ATD's medlemmer inviteres til generalforsamling den 21. april 2022.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 21. april 2022 kl. 11.30 hos Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Pl. 3, 7100 Vejle.

Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15. marts 2022 og kan sendes til atd@di.dk.