23.03.20 ATV Nyheder

OST-overenskomst og barselsvikar

3F Transport og DI er d. 29. juni 2018 blevet enige om at indgå en ny overenskomst gældende for OST-kørsel.

Forlig

Overenskomsten dækker chauffører, der er beskæftiget med OST-kørsel i regi af Turistoverenskomsten. Dette betyder samtidig, at OST-kørsel udgår af dækningsområdet på Turistoverenskomsten.

Samme nye OST-overenskomst vil også være gældende for medlemmer af TA, der har indgået en enslydende overenskomst for OST-kørsel.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Satser med videre

  • Timelønnen for kørsel i garantibil er: pr. 1. marts 2018 149,70 kr. Der er ikke noget arbejdsbestemttillæg i OST-overenskomsten.
  • Der er ikke noget SH-betaling på OST-overenskomsten.
  • Forskudt tid (kun ved timeløn) betales ved arbejde i perioden 20-06 og udgør pr. 1.marts 2018: kr. 34,45
  • Overarbejdstillæggene følger af § 3, stk. 2. Overarbejdstillæget er pr. 1. marts 2018:

1. og 2. time

kr. 34,45

3. time

kr. 49,93

Øvrige timer

kr. 90,43

Hvis der køres på Provisionsløn, udgør afregningsprocenten 48 %, og garantilønnen ved kørsel på provision udgør pr. 1. marts 2018: kr. 133,70 (se § 3, stk. 4).

Fleksibilitet

  • Der arbejdes på en ugenorm på 37 timer. Det vil sige, at der først beregnes overtid ved en overskridelse af ugenormen på 37 timer (se § 2).
  • Der er kun 1 pause pr. arbejdsdag. Denne er selvbetalt, og der kan fratrækkes 1 time pr. arbejdsdag. Pausen kan opdeles, så det passer ind i kørslen – dog i blokke af minimum 15 min. (se også § 2)
  • Af § 2, stk. 4 fremgår det, at der kan være tale om rådighedstid, når bilen holder på chaufførens bopæl eller ved garage (eller der kan aftales en ”hjemzone” se særligt protokollat), og vognløbet er åbent. Rådighedstid afregnes med rådighedstillæg på 25 % af normaltimelønnen.

Fælles bestemmelser med Turistoverenskomsten

Derudover er der mange bestemmelser, der følger fra Turistoverenskomsten med over i den nye OST-overenskomst.

Du kan se en opremsning af disse i § 1, stk. 2.

Der er blandt andet tale om:

Ferie og frihed, delt arbejdstid, fridage, særlig opsparing, regler om tillidsrepræsentanter, rådighedstillæg, lokale aftaler, opsigelse, fonde, sygdom/sygeløn og pension mv.

Overenskomsten

Hvis du har spørgsmål til overenskomsten, er du som altid velkommen til at kontakte sekretariatet.